Cesty k inklúzii - akreditované vzdelávanie Zvolen v pracovných dňoch
Trojmodulové akreditované vzdelávanie Cesty k inklúzii pozostáva z troch dvojdňových modulov. Druhý cyklus sa uskutoční počas pracovných dní v termínoch 1.- 2. októbra, 28.-29. októbra a 21.-22. novembra vo Zvolene v poradenskom centre mladých Konekt vždy v čase od 9:00 do 17:00 hod. Organizačné pokyny na každý konkrétny modul dostanú prihlásení účastníci.

Účastnícky poplatok za 1 modul je 25 eur. Ak sa prihlásite na všetky tri moduly súčasne, celkový poplatok je 60 eur ( cena platí iba pri platbe celej sumy vopred). Ubytovanie si účastníci v prípade potreby zabezpečujú sami.

Poplatok je potrebné uhradiť na číslo účtu A Centrum najneskôr do 25. septembra 2019 na číslo účtu SK05 8330 0000 0020 0128 1499 vo Fio Banke, VS 250920189. V prípade, že potrebujete faktúru, uveďte prosím fakturačné údaje v prihláške.

Prvý modul je povinný, po jeho absolvovaní je možné vybrať si jeden, alebo obidva pokračujúce moduly. Na záver vzdelávania prebieha overenie v praxi formou vlastnej aktivity v oblasti inklúzie.

Aktivita sa realizuje v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Absolventi vzdelávania dostanú certifikát s celoštátnou platnosťou.

Podrobné informácie o akreditovanom vzdelávaní nájdete na našej webovej stránke www.a-centrum.net, prípadne nás kontaktujte na acentrum@yahoo.com alebo tel. 0905 541 260


Email address *
Meno a priezvisko, tituly
Your answer
Telefónne číslo
Your answer
Adresa
Your answer
Organizácia (nevyplňujte v prípade, že sa zúčastňujete ako súkromná osoba)
Your answer
Moje zaradenie (pracovník s mládežou, školiteľ, dobrovoľník a podobne)
Your answer
Prihlasujem sa na ( zaškrtnite vybraný modul alebo všetky tri)
Fakturačné údaje ( presný názov, adresa sídla, IČO/ DIČ, č.u. a zodpovedná osoba)
Your answer
Mám špeciálne požiadavky na stravovanie (napíšte aké)
Your answer
Mám špeciálne potreby týkajúce sa môjho zdravotného stavu - uveďte aké
Your answer
Moja motivácia, skúsenosti a očakávania
Your answer
Čestne prehlasujem, že spĺňam kritériá pre účasť na vzdelávaní ( vek min.18 rokov, prax 1 rok s mladými ľuďmi so špeciálnymi potrebami alebo minimálne ukončené stredné vzdelanie bez potreby praxe) *
Required
Súhlas so spracovaním osobných údajov *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service