KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA PRACOWNIKÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Poniższy kwestionariusz ankiety jest całkowicie anonimowy i dotyczy rozumienia zespołu stresu pourazowego przez pracowników ratownictwa medycznego. Uzyskane wyniki służyć będą wyłącznie do celów naukowych. Kwestionariusz składa się z 23 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru oraz jednego pytania otwartego.
Z góry dziękuję za poświęcony czas!
1. Płeć: *
2. Miejsce zamieszkania: *
3. Stan cywilny: *
4. Staż pracy: *
5. W Pana/Pani opinii zawód ratownika medycznego wywołuje stres? *
6. Proszę zaznaczając odpowiednią wartość liczbową (gdzie 1- w małym stopniu, 5- w największym stopniu), odpowiedzieć na pytanie: w jakim stopniu wymienione poniżej okoliczności w Pana/Pani opinii wywołują stres wśród pracowników ratownictwa medycznego? *
1
2
3
4
5
Konieczność ciągłej gotowości
Nieprzewidywalny charakter pracy
Widok zwłok
Widok cierpienia
Presja społeczna
Zmęczenie fizyczne
7. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z wykonywanego zawodu? *
8. Proszę zaznaczając odpowiednią wartość liczbową (gdzie 1- w małym stopniu, 5- w największym stopniu), odpowiedzieć na pytanie: w jakim stopniu wykonywany przez Pana/Panią zawód: *
1
2
3
4
5
Jest niebezpieczny
Jest wyczerpujący fizycznie
Jest wyczerpujący psychicznie
Cieszy się uznaniem społecznym
Negatywnie wpływa na życie prywatne
Wymaga specjalnych predyspozycji, cech psychicznych
9. Proszę odpowiedzieć na pytania, zaznaczając wybraną przez Pana/Panią odpowiedź: *
TAK
NIE
Czy kiedykolwiek w czasie wykonywania obowiązków służbowych doświadczył/a Pan/Pani zranienia lub uszczerbku na zdrowiu?
Czy był/a Pan/Pani kiedykolwiek świadkiem śmierci innego ratownika medycznego podczas wykonywania obowiązków służbowych?
Czy kiedykolwiek w czasie wykonywania obowiązków służbowych doznał/a Pan/Pani obrażeń, zagrożone było Pana/Pani zdrowie lub życie i było to zdarzenie makabryczne, przerażające wywołujące stres lub bezsilność?
10. Proszę zaznaczając odpowiednią wartość liczbową (gdzie 1- w małym stopniu, 5- w największym stopniu), odpowiedzieć na pytanie: w jakim stopniu wymienione poniżej sytuacje postrzega Pan/Pani jako zdarzenie traumatyczne: *
1
2
3
4
5
Katastrofy techniczne, komunikacyjne, społeczne
Bycie świadkiem czyjeś smierci
Wypadek komunikacyjny
Duża liczba ofiar
Widok cierpienia
Cierpienie i śmierć dziecka
Śmierć koleżanki/kolegi z pracy
Doświadczenie przemocy fizycznej/psychicznej
11. Czy spotkał/a się Pan/Pani kiedykolwiek z określeniem "zespół stresu pourazowego (PTSD)"? *
12. Proszę za pomocą TRZECH SŁÓW wskazać co Panu/Pani kojarzy się z określeniem " stres pourazowy": *
Your answer
13. Czy doznał/a Pan/Pani w okresie dzieciństwa lub młodości zdarzenia traumatycznego, czyli takiego, któremu towarzyszyło uczucie silnego strachu, paniki, bezradności lub przerażenia? *
14. Jak często reaguje Pan/Pani na stres w wymieniony poniżej sposób? *
NIGDY
RZADKO
CZASAMI
CZĘSTO
Rozmawiam z bliskimi/przyjaciółmi
Zamykam się w sobie
Piję alkohol
Krzyczę
Jestem agresywny/a
15.Z kim najczęściej rozmawia Pan/Pani o problemach związanych z pracą? *
16. Proszę zaznaczając odpowiednią wartość liczbową (gdzie 1 – w małym stopniu, 5- w największym stopniu) odpowiedzieć na pytanie: w jakim stopniu zamieszczone poniżej objawy sytuacji stresowych towarzyszą Panu/Pani: *
1
2
3
4
5
Powracające mysli i obrazy doświadczonego zdarzenia
Koszmary senne
Unikanie miejsc, ludzi i rozmów związanych z sytuacją stresogenną
Uczucie obojętności
Bezsenność
Agresja
Problemy z koncentracją
Nadmierna czujność
Niepokój
17. Wskazane powyżej przez Pana/Panią objawy utrzymywały się przez okres: *
18. Jak często wymienione poniżej skutki sytuacji stresogennych występujących w środowisku pracy Pan/ Pani odczuwa? *
NIGDY
RZADKO
CZASAMI
CZĘSTO
Depresja
Impulsywność
Lęk
Spadek koncentracji
Problemy ze snem
Skłonność do używek
Pogorszenie stanu zdrowia
Myśli samobójcze
Pogorszenie relacji międzyludzkich
19. Ile razy doświadczył/a Pan/Pani w czasie wykonywania obowiązków służbowych zdarzenia traumatycznego? *
20. Proszę zaznaczając odpowiednią wartość liczbową (gdzie 1- w małym stopniu, 5- w największym stopniu), odpowiedzieć na pytanie: w jakim stopniu Pana/Pani zdaniem doświadczenie traumatycznego zdarzenia: *
1
2
3
4
5
Powoduje zmiany w hierarchii wartości
Wyczula na sprawiedliwe traktowanie
Zwiększa wrażliwość i współczucie dla innych
Zwiększa poczucie własnej wartości
Zwiększa wiarę we własne możliwości
Prowadzi do działań autodestrukcyjnych
Powoduje depresję
Powoduje agresję i impulsywność
Zmniejsza poczucie własnej wartości
Prowadzi do alkoholizmu
21. Proszę odpowiedzieć na pytania zaznaczając wybraną przez Pana/Panią odpowiedź: *
TAK
NIE
Czy w wyniku przeżytego w miejscu pracy zdarzenia traumatycznego korzystał/a Pan/Pani z pomocy psychologicznej?
Czy w wyniku przeżytego w miejscu pracy zdarzenia traumatycznego przyjmował/a Pan/Pani leki?
Czy w wyniku przeżytego w miejscu pracy zdarzenia traumatycznego korzystał/a Pan/Pani ze wsparcia rodziny?
Czy w wyniku przeżytego w miejscu pracy zdarzenia traumatycznego korzystał/a Pan/Pani ze wsparcia przyjaciół?
Czy w wyniku przeżytego w miejscu pracy zdarzenia traumatycznego korzystał/a Pan/Pani ze wsparcia kolegów/koleżanek z pracy?
22. Proszę zaznaczając odpowiednią wartość liczbową (gdzie 1- w małym stopniu, 5- w największym stopniu), odpowiedzieć w jakim stopniu: *
1
2
3
4
5
Jest Pan/Pani przekonany/a o skuteczności własnych działań (osiągania zamierzonych celów)
Może liczyć Pan/Pani na wsparcie społeczne w trudnych chwilach
23. Proszę odpowiedzieć na pytania zaznaczając wybraną przez Pana/Panią odpowiedź: *
TAK
NIE
Czy w Pana/ Pani środowisku pracy występują osoby świadczące profesjonalną pomoc pracownikom narażonym na udział w traumatycznym zdarzeniu?
Czy w Pana/Pani środowisku pracy prowadzone są programy prewencyjne z zakresu zespołu stresu pourazowego?
Czy Pana/Pani zdaniem świadczone w środowisku pracy wsparcie psychologiczne jest wystarczające?
24. Proszę odpowiedzieć na pytania zaznaczając wybraną przez Pana/Panią odpowiedź: *
TAK
NIE
Czy kiedykolwiek w miejscu pracy spotkał/a się Pan/Pani z modelem Bravermana lub modelem Mitchella ( zwanym debriefingiem), które zapobiegają rozwojowi zaburzenia po stresie traumatycznym?
Czy Pana/Pani zdaniem zasadnym jest wykorzystywanie w Pana/Pani środowisku pracy modelu Bravermana oraz modelu Mitchella w działaniach zapobiegających rozwojowi zaburzenia po stresie traumatycznym?
Czy Pana/Pani zdaniem działania zawarte w modelu Bravermana oraz modelu Mitchella mogą być przydatne w przedsięwzięciach dotyczących zapobiegania rozwojowi zaburzenia po stresie traumatycznym realizowanych w pana/Pani miejscu pracy?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service