Inscripció a El Segrià a Estudi 22-11-2014

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Encara no ets soci del CECS?

  Si encara no ets soci o sòcia del CECS i ho vols ser ho pots fer a través d'aquest enllaç http://centrestudiscomarcalsegria.wordpress.com/

  Protecció de dades

  De conformitat amb la llei 15/2003 del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, s’informa que totes les dades que puguin ser facilitades per part dels usuaris es tractaran amb absoluta confidencialitat. La introducció i el registre de dades personals per part de l’usuari implica l’acceptació i l’autorització expressa al Centre d’Estudis Comarcals del Segrià per recollir, incorporar als fitxers respectius i tractar aquestes dades personals i conservar-les per un període de 5 anys. En tot cas, l’usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel•lació mitjançant correu electrònic a l’adreça cec.segria@gmail.com. Tant el responsable del tractament com els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament, a l’empara de l’autorització conferida per l’usuari, es comprometen expressament a adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries de tipus tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal n’evitin l’alteració, el mal ús, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.