Интерактивна графика: 6-31/32- Примена у настави физике: Излазна анкета

Одговорите на следећих неколико питања. Анкета је анонимна.
  Ово је обавезно питање
  Ово је обавезно питање
  Ово је обавезно питање
  Ово је обавезно питање
  Ово је обавезно питање
  Ово је обавезно питање