แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (สำรวจโดยครู)โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงามสามัคีพิทยา รบกวนกรอกข้อมูลตามแบบสอบถามเผื่อประโยชน์ของท่าน ลูกหลานของท่าน และเพื่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ต่อไป โดยผู้ปกครองกรุณากรอกแบบสอบถามให้ครบถ้วนถูกต้อง
1. ชื่อผู้ปกครอง *
2. ชื่อนักเรียน *
3. ระดับชั้น *
4. ที่อยู่ *
5. ท่านมีบุตรหลานที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนกี่คน (อยู่บ้านเดียวกัน) บุตรหลานของท่านศึกษาอยู่ระดับชั้นใด (อยู่บ้านเดียวกัน) ให้ติ๊กในช่องระดับชั้น *
6. ครอบครัวของท่านมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดที่สามารถใช้ในการเรียนทางไกลได้การเรียนทางไกล หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดขึ้นโดยผู้เรียนและผู้สอนอยู่ไกลกัน แต่สามารถทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ โดยอาศัยสื่อต่าง ๆ ที่เรียกว่าสื่อประสม ได้แก่ เอกสาร สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงสื่อบุคคลช่วยในการจัดการเรียนการสอน
6.1 คอมพิวเตอร์ (PC) *
จากข้อ 6.1  กรณีมีคอมพิวเตอร์ (PC)  โปรดระบุ.....จำนวน *
6.2) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) *
จากข้อ 6.2  กรณีมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) โปรดระบุ........จำนวน *
6.3) แท็บเล็ต (Tablet) *
จากข้อ 6.3) กรณีมีแท็บเล็ต (Tablet) โปรดระบุ........จำนวน *
6.4) สมาร์ทโฟน (Smart Phone) *
จากข้อ 6.4) กรณีสมาร์ทโฟน (Smart Phone) โปรดระบุ........จำนวน *
6.5) สมาร์ททีวี (Smart TV)
Clear selection
จากข้อ 6.5) กรณีมีสมาร์ททีวี (Smart TV) โปรดระบุ........จำนวน *
6.6) โทรทัศน์จอแบน (เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้) *
จากข้อ 6.6) กรณีมีโทรทัศน์จอแบน (เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้) โปรดระบุ........จำนวน *
6.7) โทรทัศน์ธรรมดา (รุ่นเก่า) *
จากข้อ 6.7) กรณีมีโทรทัศน์ธรรมดา (รุ่นเก่า) โปรดระบุ........จำนวน *
7. ครอบครัวของท่านมีโทรทัศน์ที่มีระบบจานดาวเทียม KU-Band (จานทึบ) สามารถดูช่องการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV หรือไม่ *
8. สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียนทางไกลเป็นแบบใด *
9. ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตในบริเวณบ้านของท่านมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด *
10. ความคิดเห็นอื่นๆ โปรดระบุ
11. เบอร์โทรศัพท์ *
12.ช่องทางการรับข่าวสารทางไกล ของผู้ปกครอง *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy