Apmācības vispārējo pakalpojumu sniedzējiem par viņu lomu DI procesā attiecībā uz bērniem ārpusģimenes aprūpē


Kad un kur: 2020. gada 3. decembrī no plkst. 9.00 līdz 17.00 Zemgales reģionālajā kompetenču attīstības centrā, Svētes ielā 33, Jelgavā.

Kas tiek aicināti: vispārējo pakalpojumu sniedzēji - pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu pārstāvji (tai skaitā skolu sociālie pedagogi), valsts un pašvaldības policijas pārstāvji, interešu izglītības speciālisti. Mērķauditorijā neietilpst veselības aprūpes pārstāvji, piemēram, ģimenes ārsti, psihiatri.

Mācību pasākuma mērķis: Informēt vispārējo pakalpojumu sniedzējus par deinstitucionalizācijas procesu (tā nepieciešamības pamatojumu un norises gaitu), kā arī par vispārējo pakalpojumu sniedzēju lomu deinstitucionalizācijas procesā attiecībā uz ārpusģimenes aprūpē esoši bērniem. Tai skaitā, visbiežāk sastopamās problēmsituācijas, to vēlamie risinājumi, īpatnības saskarsmē ar bērniem ārpusģimenes aprūpē un audžuģimenēs.

Jautājumu gadījumā lūdzu sazināties ar projekta "Atver sirdi Zemgalē" komunikāciju speciālisti Ilvu Kalnāju, tālrunis 28814226, e-pasts ilva.kalnaja@zpr.gov.lv

Reģistrācija pasākumam līdz 2020.gada 1. decembrim.
Vārds, uzvārds *
Pārstāvētā iestāde/ organizācija *
Ieņemamais amats/ specialitāte
Tālrunis *
E-pasts *
Bez nosaukuma
Pasākums notiek Zemgales plānošanas reģiona realizētā Eiropas Sociālā fonda projekta "Atver sirdi Zemgalē" ietvaros, 8.darbība - informatīvi un izglītojoši pasākumi Zemgales reģionā.

Piesakoties pasākumam piekrītat, ka pasākuma laikā var tikt fotografēts projekta rezultātu publicitātes nodrošināšanai.
Personas datu apstrādes atsauce
Personas datu apstrādes pārzinis: Zemgales plānošanas reģions
Kontaktinformācija: Katoļu ielā 2b, Jelgavā, LV3001, tālrunis: +371 630 27549, e-pasts: zpr@zpr.gov.lv
Tiesiskais pamats: VDAR 6. panta 1. daļas e) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.
Personas datu apstrādes mērķis: nodrošināt attiecināmo izdevumu pamatojošos dokumentus un iespēju pārbaudīt sniegtās informācijas patiesumu, kā arī nodrošināt iespēju informēt pasākuma dalībniekus par aktivitāšu gaitu.
Personas datu saņēmēji: Personas dati var tikt nodoti Zemgales plānošanas reģiona partnerinstūcijām un aktivitāšu uzraugošajām iestādēm.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Zemgales plānošanas reģions. Report Abuse