Проучване на нуждите от юридическа помощ за НПО в България
В България има няколко хиляди активни неправителствени организации. Голяма част от тях по един или друг начин се опитват да повлияят местни, национални, а понякога и международни, закони и законотворци. Имайки предвид все по-належащата нужда от юридическа и техническа помощ в тези процеси, НПО имат нужда както от юристи, така и от други специалисти, за да провеждат по-ефективно и качествено застъпническите си дейности.

Чрез това проучване искаме да идентифицираме правните и застъпнически нужди на НПО в България, като част от по-голямо проучване, покриващо целия свят.

Проучването се осъществява от The Good Lobby (http://thegoodlobby.eu/) - платформа, свързваща членове на академичната общност, юристи и други експерти с НПО.

Български център за нестопанско право e партньор на проучването в България.

NB: Резултатите от проучването ще бъдат представени по време на Конференция "Гражданско лобиране" ("Citizen Lobbying Conference") на 10 април 2018 г. - от 9.30 до 14.30 ч. в Дома на Европа, на ул. Г. С. Раковски 124, гр. София. За повече информация можете да се свържете с нас на anna@bcnl.org и info@thegoodlobby.eu.

Email address *
Занимава ли се Вашата организация със застъпническа дейност на местно, национално и/или международно ниво (чрез взаимодействие с институциите с цел участие в процеси по вземане на законодателни решения и промяна на политиките)? Ако отговорът Ви е отрицателен, няма нужда да продължавате да попълвате въпросника.
A. Настояща и минала употреба на юридически услуги
1. Има ли в организацията ви юристи на заплата?
1.1 Колко на брой юристи на заплата има в организацията ви?
Your answer
1.2 Какви са основните задължения на юристите в организацията ви (например - програмни/стратегически, административни и тн.)
Your answer
2. Организацията ви плаща ли за юридически услуги на външни юристи?
2.1 Колко често използвате услугите на външни юристи?
Your answer
2.2 За какви дейности организацията ви най-често ползва външни юристи?
Your answer
2.3 Какъв процент от бюджета на организацията ви се използва за юридически услуги?
Your answer
3. Организацията ви ползвала ли е про-боно юридически услуги в миналото? (от адвокатски кантори, юристи или преподаватели по право)?
3.1 Колко често ползвате безплатни (про-боно) юридически услуги?
3.2 Кои са основните ви източници на про-боно юридически услуги?
3.3 За какво ползвате най-често про-боно юридически услуги? (например - правни проучвания, закони и правна рамка, интелектуална собственост, управление, трудови договори и тн.)?
Your answer
3.4 Как се свързахте с юристите/канторите, които са ви предоставяли или предоставят про-боно услуги?
Your answer
3.5 Какви са предимствата за вас от ползването на про-боно юридически услуги?
Your answer
3.6 Какви са основните проблеми при намирането на про-боно юридическа помощ?
Your answer
3.7 Как може според вас намирането на про-боно юридическа помощ да бъде подобрено в България?
Your answer
B. Анализ на нуждите
I. Програмна/Стратегическа помощ
4. Имала ли е организацията ви нужда в миналото (или ще има ли в близкото бъдеще) нужда от програмна помощ по описаните по-долу точки?
4.1 Правни проучвания/правен анализ (например - сравнителен анализ на закони, достъп до документи, добри практики и тн.)
4.1.1 Нуждите ви с местно или международно право са свързани?
4.2 Изготвяне на проектопредложения (например - проектозакони, поправки в закони и тн.)
4.2.1 Нуждите ви с местно или международно право са свързани?
4.3 Съдебни спорове (например - дела в международни или местни съдилища)
4.3.1 Нуждите ви с местно или международно право са свързани?
4.4 Лобиране/Стратегия (например - съвети относно това какво организацията ви може да направи юридически, за да повлияе местни или международни институции)
4.4.1 Нуждите ви с местно или международно право са свързани?
4.5 Юридическо или застъпническо обучение (обучение във връзка със съществуващи или нови сфери на правото)
4.6 В каква сфера сте получавали най-много обучение?
Your answer
4.7 Какви са нуждите ви от обучение в близкото бъдеще?
Your answer
5. Какви са главните сфери на правото, в които организацията ви е имала или би имала нужда от програмна помощ в близкото бъдеще?
II. Административна юридическа помощ
6. Организацията ви има ли нужда от помощ в някоя от следните административни сфери?
6.1 Управление (например - регистрация на нови юридически лица, откриване на офиси в други страни, назначаване на настоятелства, промени в устави и тн.)
6.2 Спазване на регулаторни правила (например - изисквания за отчетност, изисквания за безопасност на работното място, трудовоправни изисквания и тн.)
6.3 Партньорски договори (например - осъществяване на проекти с други организации, формиране на краткосрочни или дългосрочни партньорства, сливания и др.)
6.4 Договори за грантово подпомагане (пр. договаряне на грантово споразумение, преглед на условията, гарантиране спазването на условията)
6.5 Данъци (например - анализ на данъчните отчисления за трудова заетост и др.)
6.6 Собственост (например - наеми на офиси, придобиване на имоти, спорове с наемодатели и тн.)
6.7 Интелектуална собственост (например - търговски права, запазени марки, лога, домейни, онлайн комуникации, публикации и тн.)
6.8 Сигурност на данните (например - създаване на правила за съхранение на лични данни, спазване на местни и европейски закони и тн.)
6.9 Задължения (например - неплатени наеми, консултации по несъстоятелност)
6.10 Застраховки
6.11 Трудови отношения и човешки ресурси (например - трудови договори, политики за наемане на служители, заплати, социални придобивки и тн.)
6.12 Спорове (например - съдебни дела и др.)
6.13 Справяне с кризи (например - политики и стратегии за справяне с липса на финансиране, съдебни дела, управление на репутацията, изтичане на данни и тн.)
C. Други нужди
7. Смятате ли, че организацията ви е имала нужда или би имала нужда от помощ в някоя от следните сфери?
7.1 Комуникации/ПР/Кампании (например - създаване на онлайн и офлайн комуникации като прессъобщения, свъразни с правни въпроси и закони, планиране на кампании в социални медии, графичен дизайн и др.)
7.2 Фондонабиране (например - съвети за фондонабиране и др.)
7.3 Наемане на служители (например - хедхънтинг и подбор)
7.4 Стажанти (например - намиране и наемане на стажанти)
7.5 Проучвания (например - количествени и качествени изследвания)
7.6 IT (например - създаване на уебсайтове и мобилни приложения)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms