สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นด้วย Adobe Premiere Pro"

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นด้วย Adobe Premiere Pro" วันที่ 26-27 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question