Rejestracja: NAUKI SPOŁECZNE I HUMANISTYCZNE - ZAKRES WSPÓŁPRACY NA RZECZ WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO I ZWALCZANIA UBÓSTWA

Zakres współpracy nauk na rzecz włączenia społecznego i zwalczania biedy.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Streszczenie wystąpienia może mieć maksymalnie 200 słów
  This is a required question
  This is a required question