טופס הזמנת פעילות סל העשרה החוויה המדעית - שנה"ל תשע"ח• לתשומת ליבכם, הפעילות מיועדת לתלמידי תכנית "מצוינות 2000" בלבד.
• במידה והפעילות מתבצעת מחוץ לביה"ס, ההסעה לפעילות הינה ע"ח בית הספר.
• פעילות שלא תנוצל בשנה"ל תשע"ח תתבטל ולא תינתן למימוש בשנה שלאחר מכן.
•המרכז הישראלי למצוינות בחינוך משלם סך של 1,200 ₪ בלבד עבור פעילות שהוזמנה . במידה ועלות הפעולה נמוכה מגובה ההחזר, ישולם לביה"ס הסכום המופיע בחשבונית המס או החשבון. במידה ובחרתם בפעילות יקרה יותר, יחויב ביה"ס, מזמין הפעילות, בתשלום ההפרש.
• אישור המרכז להשתתפותכם בפעילויות מותנה בהפעלה מלאה ותקינה של תכנית "מצוינות 2000".
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  פרטי הפעילות שנבחרה

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question