טופס הזמנת פעילות סל העשרה החוויה המדעית - שנה"ל תשע"ז

  פרטי בית הספר

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  פרטי הפעילות שנבחרה

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  • לתשומת ליבכם, הפעילות מיועדת לתלמידי תכנית "מצוינות 2000" בלבד. • במידה והפעילות מתבצעת מחוץ לביה"ס, ההסעה לפעילות הינה ע"ח בית הספר. • פעילות שלא תנוצל בשנה"ל תשע"ז תתבטל ולא ניתן יהיה לממש אותה בשנה שלאחר מכן. • המרכז הישראלי למצוינות בחינוך משתתף בהוצאות הפעילות שהוזמנה בסכום של 1,200 ₪ בלבד. במידה ועלות הפעולה נמוכה מסכום זה, ישולם לביה"ס הסכום המופיע בחשבונית המס או החשבון. במידה ובחרתם בפעילות יקרה יותר, יחויב ביה"ס, מזמין הפעילות, בתשלום ההפרש. • אישור המרכז הישראלי למצוינות בחינוך להשתתפותכם בפעילויות מותנה בהפעלה מלאה ותקינה של תכנית "מצוינות 2000".
  This is a required question