ASSESSMENT OF TECHNOLOGY USE FOR SEXUAL HEALTH SERVICES यौन स्वास्थ्य सेवाको लागि प्रविधिको प्रयोगको लेखाजोखा
About बारेमा
This quick assessment asks questions about your technology uses and preferences for receiving information about HIV and other sexual health services. This assessment is meant for people at risk to HIV, people living with HIV, and other people interested to learn about sexual health through technology. The results of this assessment will help sexual health and HIV programs in Nepal plan activities to reach and engage people using technology. Your responses on this survey are completely anonymous and confidential. This assessment is implemented by the LINKAGES HIV service delivery project in Nepal funded by USAID/PEPFAR. *Denotes required

यो शीघ्र रुपमा गरिने लेखाजोखामा हामी तपाईंलाई प्रविधि (जस्तै मोबाईल फोन, ईन्टरनेट, वेबसाईट)को प्रयोग गरेर एचआईभी तथा यौन स्वास्थ्य सेवाहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न अभिरुचिहरूबारे प्रश्नहरू सोध्दछौ । यसमा हामी एचआईभीका जोखिम समुदाय, एचआईभी संक्रमितहरु, र अन्य व्यक्तिहरू जसले प्रविधिको माध्यमबाट यौन स्वास्थ्यबारे जान्न चाहनेहरुलाई केही प्रश्नहरु गर्नेछौ । यस लेखाजोखाको परिणामले यौन स्वास्थ्य र एचआईभी कार्यक्रम तथा गतिविधिहरूमा प्रविधिको प्रयोग गरेर मुख्य समुहहरुलाई भेट्न र कार्यक्रममा संलग्न गर्न मद्दत गर्दछ। यस लेखाजोखामा तपाईंको प्रतिक्रियाहरू पूर्ण रूपमा बेनाम र गोप्य रहनेछन्। यो लेखाजोखा एचआईभीको सेवाहरु प्रदान गरिरहेको यूएसएआईडी तथा पेपफारको आर्थिक सहयोगमा सन्चालित लिंकेजेज नेपाल प्रोजेक्टद्वारा कार्यान्वयन गरिएको हो। *ले आवश्यक प्रश्नहरु जनाउँछ

1. GENERAL INFORMATION | सामान्य जानकारी
1. What country are you currently located? तपाई कुन देशमा अवस्थित हुनुहुन्छ? *
Your answer
2. In what district do you currently live? तपाईं कुन जिल्लामा बस्नुहुन्छ? *
Your answer
3. In the past 12 months, how did you receive HIV info or services? (Select all that apply). विगत १२ महिनामा तपाईले एचआईभीबारे जानकारी वा सेवाहरू कसरी प्राप्त गर्नुभयो? (मिल्ने जतिमा चिन्ह लगाउनुहोस)। *
Required
4. How old are you currently? Write the number of years. तपाईको उमेरको बताईदिनुहोस्? उमेर अंकमा लेख्नुहोस्। *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms