สมัครสมาชิกวีโก้ไทยแลนด์ ขอเลข VT

เพื่อเป็นการแสดงตัวตนจริงในการใช้งานเว็บวีโก้ไทยแลนด์
รูปตัวท่าน ต้องเป็นรูปจริงของท่านเท่านั้น และต้อง เห็นหน้าชัดเท่านั้น
ไม่เอาภาพถ่ายระยะไกล ถ่ายประกอบสารคดี ถ่ายเห็นเต็มตัว ภาพถ่ายหมู่ ถ่ายในมุมเอียงพิสดาร

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่อง
ถ้ากรอกมาไม่ครบ ทางทีมขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกหมายเลยสมาชิกให้ โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  แนบรูปถ่ายของท่านและรถยนต์ของท่าน

  1.ไปที่เว็บ http://www.uppicweb.com/ 2.จากนั้นกด เลือกรูป เพื่ออัพโหลดรูป 3.เมื่ออัพโหลดรูปภาพเสร็จ จะมีรูปของท่านแล้ว URL ให้เลือกช่อง image Link: เช่น http://picture.in.th/id/af54aa78991737684f4fc17dc0b29b3f 4.นำ image Link: ของรูปท่านมาวางช่องด้านล่าง เช่น http://picture.in.th/id/af54aa78991737684f4fc17dc0b29b3f
  This is a required question
  This is a required question