Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących
Proszę o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam poznać Twoje zdanie n/t narkotyków i problemów, które wiążą się z ich zażywaniem. Ankieta jest anonimowa – proszę o szczere odpowiedzi.
Jestem uczniem klasy
Zaznacz właściwe
1. Czy znasz zasady obowiązujące ucznia w szkole, które określa Statut Szkoły?
2. Czy zawsze przestrzegasz ustalonych reguł?
3. Czy sądzisz, że Twoi koledzy i koleżanki w klasie Cię lubią?
4. Czy wśród kolegów i koleżanek w klasie udaje Ci się pokazać Twoje umiejętności i mocne strony?
5. Czy często zdarza Ci się popadać w konflikty z innymi osobami?
6. Jak spędzasz wolny czas?
7. Jak oceniasz swoje relacje z matką?
8. Jak oceniasz swoje relacje z ojcem?
9a. Moi rodzice ściśle określili zasady i wymagania wobec mnie:
9b. Otrzymuję wsparcie emocjonalne od rodziców:
9c. Moi rodzice wiedzą z kim, i gdzie spędzam wolny czas:
9d. Mogę liczyć na swoich przyjaciół:
10. Czy wiesz czym są narkotyki?
11. Czy wiesz czym są dopalacze?
12. Skąd wiesz o narkotykach/dopalaczach?
13. Czy kiedykolwiek miałeś/aś kontakt z narkotykami?
14. Czy kiedykolwiek odmówiłeś/aś korzystania z narkotyków/dopalaczy?
15. Jaki jest Twój stosunek do osób zażywających narkotyki?
16. Czy Twoim zdaniem narkotyki /dopalacze rujnują zdrowie człowieka?
16. Czy Twoim zdaniem narkotyki /dopalacze rujnują zdrowie człowieka?
17. Czy w szkole istnieje możliwość pozyskania narkotyków/dopalaczy?
18. Czy Twoim zdaniem szkoła powinna propagować wśród uczniów akcje profilaktyczne przeciwko narkotykom/dopalaczom?
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service