แบบสอบถามความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารสคร.4 สระบุรี
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ
อายุ
ประเภทสายงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่กลุ่มงาน
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในสคร.4สระบุรี
ส่วนที่ 2 เนื้อหาและรูปแบบของข้อมูลข่าวสารสคร.4 สระบุรี
เนื้อหามีความน่าสนใจและตรงกับความต้องการ
ความเข้าใจในเนื้อหาที่นำเสนอ
ความเหมาะสมของการออกแบบ เช่น สี ขนาดตัวอักษร และรูปภาพประกอบ
ความทันเวลา
ประโยชน์ที่ได้รับจากเนื้อหาข่าว/สื่อมัลติมีเดีย/สื่ออินโฟกราฟฟิค
ภาพรวมความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารสคร.4 สระบุรี
1 = ต่ำสุด 10 = สูงสุด
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms