סקר שביעות רצון לקוחות 2015

התאחדות מגדלי בקר

עד כמה הינך שבע רצון מהנושאים הבאים:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  מעבדה
  מבקר חלב
  נציגת שירות לקוחות
  Please enter one response per row
  מעבדה
  מבקר חלב
  נציגת שירות לקוחות
  Please enter one response per row
  מעבדה
  מבקר חלב
  נציגת שירות לקוחות
  Please enter one response per row
  מעבדה
  מבקר חלב
  נציגת שירות לקוחות
  Please enter one response per row
  מעבדה
  מבקר חלב
  נציגת שירות לקוחות
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question