แบบสำรวจประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแบบสำรวจนี้เพื่อให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความเข้าใจต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของ กฟผ. มากขึ้น อนึ่ง แบบสำรวจนี้จะมุ่งเน้นไปที่ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประเด็นด้านความยั่งยืนที่ กฟผ. ควรให้ความสำคัญ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจในครั้งนี้จะถูกนำไปวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความสำคัญประเด็นด้านความยั่งยืนของ กฟผ. และเป็นพื้นฐานเนื้อหาในการจัดทำรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร อีกทั้งเพื่อพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ กฟผ. ต่อไป

หากท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตอบแบบสำรวจ กรุณาติดต่อนางสาววิชนันท์ พานทองแผนกสารสนเทศกิจการสังคม กองแผนแม่บทและประเมินผลความยั่งยืน ฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน
โทร. 0 2436 4613 ในเวลา 8.00-16.00 น. วันจันทร์-ศุกร์
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy