Aanmeldformulier huur werkplek
Het Concertgemaal is gevestigd in één van de mooiste locaties van Amsterdam Noord: het oude gemaal aan de Landsmeerderdijk. Gerenoveerd en omgetoverd tot een schitterende werkplek voor creatieve ondernemers uit de omgeving en tegelijkertijd het eerste podium voor klassieke muziek in Noord. Vast of flexibel, er zijn meerdere abonnementsvormen. Daarnaast kun je er afspraken hebben en vergaderingen houden. Je werkt met gelijkgestemden uit de buurt, er is heerlijke koffie en een landelijk gevoel.

Met het invullen van dit formulier meld je je aan voor het huren van een werkplek bij het Concertgemaal.

Contractsvorm
Aan de huurder wordt op abonnementsbasis een werkplek in het Concertgemaal aan de Landsmeerderdijk nr. 213 in gebruik gegeven conform het toepasselijke ROZ-model en de bijbehorende Algemene Bepalingen. Een Flexplek kost €61,- exclusief btw per maand. Een vaste werkplek kost €196,- exclusief btw per maand. Huurders kunnen naar eigen inzicht gebruik maken van de ruimten (d.w.z. welk dagdeel of dag). De huurovereenkomst is op individuele basis en niet overdraagbaar. Daarnaast is het niet toegestaan om het contract te delen, in gebruik te geven of onder te verhuren aan derden.

Voorwaarden contract flexplekken
Elke flexplek wordt 3 x verhuurd. Daarnaast betekent bij het afnemen van een flexplek dat 2,5 dag gebruik kan worden gemaakt van de flexruimte. Het fulltime gebruiken van de flexplek is mogelijk bij afname van 2 flexplekcontracten. De flexruimte kan één maandelijks voor 2 (1 hele of 2 losse) dagdelen worden verhuurd aan externe partijen. Verhuur wordt tijdig kenbaar gemaakt: flexwerkers kunnen eventueel in overleg met het bestuur van Stichting Concertgemaal ("SC") gebruik maken van de vaste werkruimte.

Inschrijfkosten, omzetbelasting, betaling & indexatie
Bij inschrijving betaalt huurder eenmalig inschrijfgeld (€ 61,- voor flex en € 196,- voor vast) die niet restitueerbaar is. De huurprijs wordt vermeerderd met 21% btw. De kosten moeten voor de 1e van iedere maand op de rekening van SC staan. De huurprijs kan jaarlijks per 1 januari geïndexeerd worden en zal door het bestuur van SC minimaal 1 maand van tevoren per mail bekend gemaakt worden.

Bijkomende kosten
Servicekosten (gas, water, licht en internet) is inbegrepen in de huurprijs. Tegen een kleine vergoeding kan gebruik gemaakt worden van de printer en koffie/thee (€5,- per maand voor flex 1, €10,- per maand voor flex 2 en €15,- per maand voor vast). Er wordt door de huurders gezamenlijk lunch gehaald en gegeten. Dit wordt onderling door de huurders met elkaar afgestemd (€3,- per lunch).

Ingangsdatum & opzegtermijn
De huurovereenkomst is geldig voor 3 maanden en zal stilzwijgend verlengd worden voor aansluitende perioden van telkens 1 maand. Na ondertekening is de huurovereenkomst geldig vanaf de ingangsdatum (op de eerste dag van de maand), waarna de werkplek door de huurder gebruikt kan worden. De opzegtermijn is uiterlijk 1 maand voor het einde van een huurtermijn en dient te geschieden per mail aan info@concertgemaal.nl. De sleutel(s) dienen te worden geretourneerd voor einde van de overeenkomst.

Geen beroep op huur/ ontruimingsbescherming
De huurder kan geen beroep doen op huur- en/of ontruimingsbescherming. De SC heeft het pand in tijdelijke exploitatie. De eigenaar, Hoogheemraadschap, is voornemens op deze locatie rond 2030 een nieuw gemaal te ontwikkelen. Alle huurovereenkomsten worden dan beëindigd. De huurder is zich ervan bewust dat verder gebruik na opzegging door verhuurder respectievelijk de einddatum van de huurovereenkomst niet mogelijk is en dat verhuurder en eigenaar bij een niet tijdige ontruiming aanzienlijke schade zullen lijden.

CAWA registratie
Omdat het Concertgemaal een broedplaats is, gesteund door Bureau Broedplaatsen, vindt SC het belangrijk dat zij ruimte biedt aan CAWA ("Commissie Ateliers en (Woon)Werkpanden Amsterdam") geregistreerde huurders. Informatie hierover: https://www.amsterdam.nl/kunst-cultuur/ateliers/ateliers/registreren-atelier/. Om een (basis)registratie te krijgen, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen, een basistoets invullen en een beroep uitoefenen die in de lijst staat, die overigens erg uitgebreid is: https://www.amsterdam.nl/kunst-cultuur/ateliers/voorwaarden-toetsing/beroepenlijst/. Wij kunnen je uiteraard helpen met je aanvraag. Je ontvangt meer informatie hierover wanneer je aanmelding is voltooid. Wanneer je al beschikt over een CAWA registratie, vul bij je aanmelding dan je nummer in.

Huishoudelijk reglement & taken
Er is een huishoudelijk reglement van toepassing die integraal onderdeel uitmaakt van de huurovereenkomst, die wordt meegezonden wanneer huurder zich aanmeldt. Omdat er niet 1 persoon verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen binnen het Concertgemaal, wordt van alle huurders verwacht zijn/haar steentje bij te dragen. Dit kan bestaan uit taken voor dagelijkse operationele zaken (zoals vuilnis buiten zetten, lunch halen etc.) en vrijwilliger tijdens concerten, die na overleg wordt ingepland.

Gebruik overlegruimte
De overlegruimte is gratis te gebruiken voor huurders. Het Concertgemaal beschikt over een gezamenlijke (digitale) agenda, waar huurder de overlegruimte kan reserveren.

Huurovereenkomst
Na invullen van dit formulier wordt een huurovereenkomst opgesteld die getekend dient wordt door zowel huurder als de bestuurder(s) van SC. Na ondertekening is de huurovereenkomst definitief en kan huurder gebruik maken van de werkplek. De community manager zal het huisreglement en alle andere relevante info per mail toesturen.
Email address *
Voor- en achternaam *
Bedrijfsnaam (huurder) *
Wanneer je (nog) geen bedrijfsnaam hebt, zet een streepje (-)
Adres *
Postcode & plaats *
Graag postcode én plaatsnaam invullen
Geboortedatum *
MM
/
DD
/
YYYY
Mobiel nummer *
E-mail voor facturatie *
Website *
Wanneer je (nog) geen website hebt, zet een streepje (-)
Kamer van Koophandel *
Wanneer je (nog) geen inschrijving hebt, zet een streepje (-)
Btw-nummer *
Wanneer je (nog) geen nummer hebt, zet een streepje (-)
Bankrekeninghouder (naam) *
Banknummer (IBAN) *
Ingangsdatum *
Per eerste van de maand
MM
/
DD
/
YYYY
Contractsvorm *
Gekozen kan worden uit 1 of 2 flexplek contracten. Bij 1 contract kan huurder 2,5 dagdeel per week gebruik maken van de flexruimte en 2 contracten kan huurder fulltime gebruik maken. Op dit moment is er 1 (één) vaste werkplek beschikbaar!
CAWA inschrijving
Wanneer je een CAWA inschrijving hebt, vermeld hieronder je nummer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy