Deklaracja członkowska (online) – rekrutacja Członków Zwyczajnych do SCPR
Stowarzyszenie Cztery Pory Roku (SCPR) z siedzibą w Knurowie (województwo śląskie), ale realizujące wyznaczone cele na terenie Polski, potrzebuje Członków Zwyczajnych.

Jak zostać Członkiem Zwyczajnym?

1. Prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami i Statutem zamieszczonym na stronie Stowarzyszenia pod adresem: www.scpr.org.pl;

2. Polecamy skorzystać z poniższej opcji rekrutacji:

- wypełnienić i wysłać deklarację członkowską (online) – niniejsze;

3. Deklaracje przyjmujemy na bieżąco, które to rozpatruje Zarząd SCPR w pierwszy weekend nowego miesiąca lub w najbliższy, jeśli pierwszy przypada w święta, np. Wielkanocne, Majowe, Bożonarodzeniowe, itp. O wynikach rekrutacji indywidualnie informujemy kandydatów za pomocą wiadomości e-mail pomiędzy 15 a 20 dniem ów miesiąca. Może się zdarzyć, że ów czynności zrobimy wcześniej (na bieżąco).

Ponadto:

- rekrutacją zajmuje się Marcela Pach – Członek Zwyczajny SCPR/Asystentka Prezes Zarządu ds. rekrutacji Praktykantów, Wolontariuszy, Członków, Uczestników, itp.

- kontakt: rekrutacja@scpr.org.pl

- niniejszą ofertę kierujemy do mieszkańców Polski w wieku od 16 roku życia wzwyż


Od niepełnoletnich kandydatów wymagamy skanu dokumentu - wyrażenie zgody - podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata/-ki.Wzór treści: Wyrażam zgodę, aby moja córka/mój syn - imię i nazwisko - uczestniczyli w rekrutacji Członków Zwyczajnych SCPR/byli Członkiem Zwyczajnym w Stowarzyszeniu Cztery Pory Roku z siedzibą w Knurowie (śląskie). Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego.


4. W ciągu 30 dni - od daty otrzymania e-mailem szczegółów odnośnie wpłaty - należy uiścić składkę członkowską. Szczegóły prześle Aneta Nowak - Prezes Zarządu SCPR indywidualnie e-mailem pomiędzy 21 a 26 dniem miesiąca, w którym Członek został poinformowany o decyzji Zarządu SCPR. Składka za rok 2020 wynosi 12,00 zł oraz 4,00 zł wpisowego. Wpisowe tylko i wyłącznie dotyczy nowych Członków;

5. Po powyższym, umieścimy imię i nazwisko oraz miejscowość (na stronie www/mapce). Uwaga: na stronie Stowarzyszenia umieszczamy dane tylko tych Członków, którzy wyrazili na to zgodę w deklaracji oraz uiścili składkę (fajnie będzie, jeśli każdy Członek tak zrobi i będziemy mogli o Was napisać).


ZADANIA:

1) wynikające ze Statutu;

2) oraz dotyczące działań w ramach:

- przygotowywania sprawozdań, raportów, itp.
- kontaktu z mediami
- aktualizacji strony internetowej, np. www.scpr.org.pl, www.rekrutacjascpr.blogspot.com, www.bezpieczni.info, www.knurow.mamprawowiedziec.pl, www.wypoczynekzscpr.blogspot.com, www.osmaobojstwie.blogspot.com
- aktualizacji fanpage'a, np. Stowarzyszenie Cztery Pory Roku - SCPR, Program Bezpieczni w necie - bezpieczni w świecie, Bezpieczne Szkoły w Knurowie, Knurów.Mam Prawo Wiedzieć, Wypoczynek z SCPR, Żyć czy nie żyć?
- aktualizacji galerii (albumów ze zdjęciami na Google)
- przeprowadzanie szkoleń dla kadry
- obsługi formularza zgłoszeniowego spraw dot. poszukiwań zaginionych osób, a w tym przygotowywanie postów i przekazywanie administratorom miejsc internetowych
- inne.

O sposób realizacji zadań zapytaj Marcelę.

*Do 14 dni - po otrzymaniu e-mailem decyzji o przyjęciu w poczet Członków Zwyczajnych SCPR - będą dopasowane zadania do wykonywania albo zdecydowanie wcześniej. Może się zdarzyć, że troszkę później.

Zadania wykonywane głównie zdalnie (elektronicznie), ale może być też terenowo.


KORZYŚCI:

- status Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia, które działa na terenie całej Polski;
- osobę do kontaktu;
- zdobycie wiedzy i doświadczeń;
- sieciowanie;
- szkolenia i/lub warsztaty;
- pisemne zaświadczenia o działalności społecznej w Stowarzyszeniu;
- elastyczny czas współpracy (kilkanaście minut, kilka lub więcej godzin, dni, itp.);
- zdalny charakter współpracy ( z dowolnego miejsca w kraju – wystarczy, że Członek będzie miał dostęp do sprzętu - połączonego z Internetem);
- itp.


Kontakt głównie za pomocą wiadomości e-mail, a sporadycznie za pomocą telefonu, ale zdarzy się i osobiście!


Zapraszamy na bloga dotyczącego Rekrutacji w Stowarzyszeniu Cztery Pory Roku (SCPR) z siedzibą w Knurowie (śląskie) znajdującego się pod adresem: www.rekrutacjascpr.blogspot.com

INFORMACJA RODO:

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Cztery Pory Roku z siedzibą przy ul. Niepodległości 1, 44-190 Knurów, a adresem do korespondencji, tj. ul. Dworcowa 38a/101, 44-190 Knurów.

Dane osobowe są przetwarzane w związku z czynnościami zmierzającymi do współpracy w ramach działań realizowanych przez Stowarzyszenie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji współpracy. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości dalszej współpracy.

Dane osobowe są przekazywane wyłącznie osobom związanym z realizacją współpracy.

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: a.nowak@scpr.org.pl

W związku przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
1. Imię i nazwisko *
2. Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
3. Nazwa Gminy, w której Pan/-i mieszka *
4. Powiat *
5. Województwo *
6. E-mail *
7. Numer telefonu *
8. Oświadczam, że akceptuję Statut Stowarzyszenia Cztery Pory Roku (SCPR) z siedzibą w Knurowie (śląskie) i deklaruję chęć przystąpienia jako Członek Zwyczajny. Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Statutu, aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia oraz regularnego opłacania składek członkowskich/wpisowego *
11. Wyrażam zgodę na zamieszczenie mojego imienia i nazwiska oraz miejscowości na stronie internetowej www.scpr.org.pl, itp. *
12. Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z powyższą informacją RODO oraz ją akceptuję *
13. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią niniejszej oferty *
14. Jestem niepełnoletni/-a i oświadczam, że po wysłaniu wypełnionej niniejszej deklaracji niezwłocznie podeślę na adres: rekrutacja@scpr.org.pl skan dokumentu, tj. wyrażenie zgody, podpisanego przez mojego rodzica/opiekuna prawnego *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy