Nezáväzná prihláška do tábora Letná univerzitka 2017

Prihláška do tábora Letná univerzitka
v chorvátskom kempe Baško Polje

AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Hagarova 4, 831 52 Bratislava
tel./fax: 02/44 87 23 31, mobil 0905 506 312
www.amavet.sk, www.superleto.sk
IČO: 00684040, IBAN: SK89 0200 0000 0019 7667 3754
  This is a required question

  Údaje o dieťati

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Trvalé bydlisko

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Údaje o zákonnom zástupcovi

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question