Prova C1 cieaCOVA 2018 "Carmanyoles"

Resum

Redacció

38 preguntes (text)

12 preguntes (a, b, c)

Lectura i interacció oral

Situació comunicativa

  Àrea 1. Comprensió oral i expressió escrita

  1. Tot seguit escoltareu un àudio sobre els riscos de guardar el menjar en carmanyoles. L’àudio l’escoltareu dues vegades. Entre les dues reproduccions hi haurà una pausa d’un minut. Cal que recolliu la informació necessària per a elaborar un text, d’acord amb les indicacions que trobareu més avall, que continga un mínim de 150 paraules. Si no s’arriba al mínim es penalitzarà. Formes part de l’equip de recursos humans de la teua empresa i t’han encomanat que redactes un fullet informatiu per tal de prevenir els riscos derivats de l’ús de la carmanyola entre els treballadors i les treballadores que en fan servir. El text ha de contenir, com a mínim, la informació següent: - Principals riscos per a la salut derivats de l’ús de la carmanyola. - Consells per a evitar aquests riscos. - Aliments més adequats i menys adequats quan es fa servir la carmanyola. - Mesures de l’empresa per afavorir la seguretat alimentària dels treballadors i les treballadores. Percentatge: 15% Superació: 50% Teniu el reproductor d'àudio al peu de la pàgina. Si voleu una correcció, demaneu-la en http://valenlinia.com/correccions/
  This is a required question

  2. Trieu una de les dues opcions i redacteu en el quadern de respostes un text que continga un mínim de 250 paraules. Si no s’arriba al mínim es penalitzarà. a. El Massachusetts Institute of Technology (MIT) premia la desobediència civil destinada a desafiar normes, regles o lleis que sustenten injustícies. Els requisits per guanyar el guardó inclouen que la desobediència s’expresse de manera no violenta, creativa, valenta i que els seus artífexs assumisquen la responsabilitat de les pròpies accions. El MIT permet proposar persones o grups al guardó. Decideixes fer arribar una proposta a l’organització. Presenta el candidat o candidata, els seus mèrits i els motius pels quals creus que mereix el premi. b. Des que van irrompre les plataformes de vídeo en streaming a Espanya, entre les quals les més populars són Netflix i HBO, el debat sobre el futur de la televisió no ha parat. Ho visionarem tot en el mòbil? Es visionarà tot sota demanda? Es deixarà de veure la TV tradicional? Pertanys a una associació de consumidors i t’han encarregat un article d’opinió sobre el tema per a la revista mensual. Si voleu la correcció de l'exercici, demaneu-ho a través de http://valenlinia.com/correccions/
  This is a required question

  Àrea 2. Coneixements gramaticals i lèxics

  Percentatge: 25% Superació: 50%

  3. Llegiu el text següent i escriviu les les paraules correctes i adequades al context. Fixeu-vos en l’exemple (número 0). -Hi ha buits que s’han d’omplir flexionant el mot que hi ha entre parèntesis. -Si no hi ha cap mot entre parèntesis, s’ha d’emplenar amb el mot o els mots més adequats en cada cas. No escrigueu espais, signes de puntuació ni majúscules innecessaris. Si hi ha diverses opcions correctes, escriviu-ne només una. PREGUNTA: La identificació de persones ___0____ (contracció) DNA va començar el 1985. RESPOSTA: pel

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  4. A continuació hi ha deu parelles d’oracions. Completeu adequadament la segona oració de cada parella tot mantenint el sentit de la primera. Fixeu-vos en l'exemple. PREGUNTA: "a) És igual que telefone o no; li enviarem el document igualment per correu. b) ___________, li enviarem el document igualment per correu. RESPOSTA: Tant si telefona com si no" Si heu d'adjuntar pronoms febles a un verb, escriviu només els pronoms amb la forma ortogràfica correcta. No escrigueu espais innecessaris ni signes de puntuació. Si no cal posar-hi res, anoteu un zero ("0").
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  5. Llegiu el text següent i, per a cada espai buit, marqueu l’opció adequada al context. Fixeu-vos en l’exemple 5.0. Pregunta: 5.0 Coses aparentment ___0___ que segurament no ho són tant. Opcions: a) irrellevants b) irrelevants c) irelevant Resposta: a) irrellevants

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  6. Empleneu els espais buits amb un únic mot adequat, segons el que hi ha escrit entre parèntesis. Fixeu-vos en l’exemple. Pregunta: Vaig arribar a Leipzig amb tren des de Göttingen quan no feia ni un any que Alemanya s’havia unificat i encara mostrava els ___0____ (gran dany, destrucció, mortaldat) que l’antiga RDA havia perpetrat sobre la gent i sobre la ciutat, Resposta: estralls

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Àrea 3. Comprensió escrita i expressió i interacció orals.

  Aquesta àrea consta de dues parts. En la primera part haureu de llegir un text en veu alta i exposar-ne la vostra opinió. En la segona, haureu de participar en una situació comunicativa amb una altra persona. Percentatge: 30% Superació: 50% Si voleu fer la prova amb un examinador, demaneu-ho a través de http://valenlinia.com/classes-en-linia/ Afegiu-nos a Skype (https://secure.skype.com/portal/overview) Compte: professorenlinia

  7. Llegiu el text en veu alta davant de les persones que examinen i, a continuació, exposeu-ne la vostra opinió.

  Text A

  Captionless Image

  Text B

  Captionless Image

  Text C

  Captionless Image

  Text D

  Captionless Image

  7.2 Situació comunicativa: VACANCES. OPCIÓ A Penseu que les millors vacances són anar a un país diferent i treballar com a 'au pair'. Disposeu de 4 o 5 minuts per intentar convèncer l’altra persona. Suggeriments: • Tenir cura dels infants és divertit. • Teniu un sou a canvi. • Aprendreu un idioma nou. • Coneixereu gent nova. OPCIÓ B Penseu que les millors vacances són unes vacances relaxades. Disposeu de 4 o 5 minuts per intentar convèncer l’altra persona. Suggeriments: • Us sentireu molt relaxats quan tornareu a la feina. • Esteu cansats d’estar sempre ocupats. • No tindreu cap responsabilitat. • Coneixereu gent nova.