วันแห่งสติ สังฆะสวนธรรม (สวนโมกข์ กรุงเทพ) Day of Mindfulness at BIA
ตารางกิจกรรมวันแห่งสติ
เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

7.00 ตักบาตรอาหารแห้งมังสวิรัติ ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ ไข่ นม
7.45 รับประทานอาหารเช้าในความเงียบ
9.00 สวดทบทวนศีล 5
9.30 ภาวนาด้วยบทเพลง
9.45 ธรรมบรรยายเรื่อง “สติคือแหล่งแห่งความสุข”
11.30 รับประทานอาหารกลางวันในความเงียบ
13.00 ผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์
14.15 สนทนาธรรม
15:30 เดินในวิถีแห่งสติ
16.30 จบกิจกรรม

ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเกื้อกูลการจัดเตรียมอาหาร 
*ไม่เสียค่าใช้จ่าย*

Activities
7.00 Alms round with vegetarian food
7.45 Breakfast in Silence
9.00 5 Mindfulness Training
9.30 Singing Meditation
9.45 Dhramma Talk “Mindfulness is a Source of Happiness”
11.30 Lunch in Silence
13.00 Total Relaxation
14.15 Dhramma Discussion
15:30 Walking Meditation
16.30 End of the Activities

ชื่อ Name *
Your answer
นามสกุล Lastname *
Your answer
อายุ Age *
Your answer
อีเมล email *
Your answer
ร่วมรับประทานอาหาร (เพื่ออาสาสมัครสามารถจัดเตรียมอาหารให้เพียงพอ) Be invited to have breakfast and lunch together. Please help the volunteer by let us know which meal will you have with us. *
Required
เคยร่วมงานวันแห่งสติมาก่อนหรือไม่ Have you have experience about Day of Mindfulness? *
กิจกรรมที่ท่านเคยเข้าร่วมของหมู่บ้านพลัม Please let us know your experience with Plum Village activities.
ลงทะเบียนอาสาสมัคร (สำหรับท่านที่เคยเข้าร่วมงานภาวนาตามแนวทางหมู่บ้านพลัมแล้ว) If you have experience with Plum Village, please join the volunteering task as below.
มื้อเช้า (8:00 น.) ขอเชิญชวนทุกท่านเตรียมอาหารเช้าง่ายๆ หรือผลไม้เล็กๆ น้อยๆ มาสมทบเพื่อเป็นการทำบุญร่วมกัน If you would like to bring food or fruits for breakfast, please bring them in a mindful container to support and protect Global Warming.
เพื่อเป็นการลดขยะ กรุณาใส่อาหารในภาชนะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ และหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก
กรุณาล้างผลไม้ หรือ ตัดแต่งให้พร้อมรับประทาน เพื่อลดการเตรียมงานและประหยัดทรัพยากรของ BIA ค่ะ
กรุณาระบุชนิดอาหาร/ผลไม้/ขนม/เครื่องดื่ม ที่ท่านนำมาสมทบ I will bring food/fruit/snack/drink and it is...
Your answer
ปริมาณอาหาร/ผลไม้/ขนม/เครื่องดื่ม ที่ท่านจะนำมาสมทบ Amount of food/fruit/snack/drink that I will prepare.
Your answer
ขอบคุณโพธิจิตแห่งความเมตตาของทุกท่านค่ะ Gratitude for your kindess and support :D
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service