Aidiyet Atlası / Atlas of Belonging
İletişim yüzyılı tanımı, sosyal ve fiziksel erişim olanaklarının hızlı bir biçimde arttığı bir döneme işaret etse de, yapılan pek çok çalışma iletişim olanaklarının artmasının, iletişimin içeriğinde benzer bir dönüşüme işaret etmediğini ortaya koyar. Ortaya çıkan bu değişim, sınır ve coğrafya gibi kavramların algısını farklılaştırır.

Aidiyet atlası, bu dönüşen kavramlar üzerinden aidiyet hissini sorgular. Bu bağlamda da bir yerde doğmanın ve vatandaşlığa sahip olmanın ya da bir yerde yaşamanın aidiyet hissi ile ilişkisini anlamak ve aidiyet hissinin izlerini sürmek üzerine kuruludur. Hiçbir kişisel bilginizi talep etmeden vatandaşı olduğunuz ülke(ler) ve kendinizi ait hissetiğiniz ülke(ler)in bir etnografisini yapmayı amaçlar.


Aidiyet atlası, bir haritalama girişimi olan binbirgüzergah’ın projelerinden biridir ve websitesi üzerinden erişime açılacaktır.

--

21st Century is defined as the communication era, which indicates a period in which social and physical access opportunities are rapidly increasing. However, many studies reveal that the increase in communication opportunities does not point to a similar transformation in the content of the communication. Similarly, the rise in communication opportunities causes mutations in the concepts of geography and border. Consequently, it is possible to talk about a differentiated idea of belonging with geography and border transformation. In this context, the project is based on understanding the relationship between being born in a place, having citizenship in a place and the sense of belonging. It aims to make an ethnography of the country(s) of your citizenship and the country(s) to which you belong without requesting any personal information.

The atlas of belonging is one of the projects of a binbirgüzergah, a mapping initiative, and the atlas will be available on the website.


https://www.binbirguzergah.com/

Burcu Nimet Dumlu - Büşra Dilaveroğlu
Yaşınız / Your Age *
Hangi ülke vatandaşısınız? / Which country do you have citizenship? *
Çoklu vatandaşlığınız var mı? / Do you have multiple citizenship? *
Diğer vatandaşlığınızın olduğu ülkeyi işaretleyiniz. / Please choose the country you have citizenship.
Nerede yaşıyorsunuz? / Where are you living? *
Kendinizi hangi ülkenin vatandaşı gibi hissediyorsunuz? / Which country do you feel you have a citizenship? *
Bu soruda dilerseniz vatandaşı olduğunuz ülkeyi, ya da vatadaşı olmayı isteyebileceğiniz bir ülkeyi işaretleyebilirsiniz. Bu sorunun amacı aidiyet kavramını sorgulamaktır. / You can choose the country that you have citizenship or the country you feel belonging. This question investigates the notion of belonging.
Aidiyet sizce nedir? / What does belonging mean to you? *
Neden kendinizi yukarda belirttiğiniz ülkeye/yere ait hissediyorsunuz? / Why do you feel that you belong to the country/place you mentioned above? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy