แบบสอบถามความพึงพอใจระบบประชุมทางไกล (Conference)
คำชี้แจง 1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านระบบ Conference
2. โปรดเติมคำตอบลงในช่องว่าง ตามความเป็นจริงและความคิดเห็นของคุณ
3. ความพึงพอใจได้จำแนกระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ คือ
1 = พึงพอใจน้อยที่สุด 2 = พึงพอใจน้อย 3 = พึงพอใจปานกลาง
4 = พึงพอใจมาก 5 = พึงพอใจมากที่สุด
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
Your answer
ตอนที่ 1 มาตรฐานอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล *
1
2
3
4
สัญญาณ Internet (ตรวจสอบการเชื่อมสัญญาณ Internet กับตู้สื่อมัลติมีเดีย)
สัญญาณภาพ (ตรวจสอบกล้อง และ IP ที่อยู่ภายในตู้ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง)
สัญญาณเสียง (ตรวจสอบระบบไมโครโฟนให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
ห้องประชุม (Conference)(ไฟส่องสว่าง/ป้ายแสดงตำแหน่งชื่อจังหวัด)
ตอนที่ 2 ด้านความพึงพอใจต่อระบบประชุมทางไกล(Conference) *
1
2
3
4
5
การเตรียมความพร้อมก่อนการถ่ายทอดสด
ความง่ายในการเชื่อมต่อระบบการประชุมทางไกล
ความคมชัดของภาพในการประชุม
เสียงระหว่างการถ่ายทอดการประชุม
ความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ความพึงพอใจโดยรวมของระบบการประชุมทางไกล (Conference)
3. ท่านคิดว่าควรปรับปรุงด้านใดบ้าง
Your answer
4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service