Ankieta- zadowolenie z pracy, motywacja oraz wypalenie zawodowe
Płeć *
Proszę określić swój wiek *
Proszę określić wielkość miejsca zamieszkania *
Proszę określić poziom wykształcenia *
Wielkość firmy, w której Pani/Pan pracuje *
Staż pracy *
Zajmowane stanowisko pracy *
Jak Pan(i) ocenia atmosferę w pracy? *
Czy system motywacyjny jest jasno określony w miejscu Pan(i) zatrudnienia? *
Czy jest Pan(i) zadowolon(y)a ze swojej pracy? *
Jakiej wysokości wynagrodzenie netto Pan(i) otrzymuje? *
Czy jest Pan(i) zadowolon(y)a z obecnego wynagrodzenia? *
Proszę zaznaczyć system motywacji finansowej stosowany w Pana/Pani firmie *
Możliwa więcej niż 1 odpowiedź
Required
Proszę zaznaczyć systemy motywacji pozafinansowej stosowane w Pana/Pani firmie *
Możliwa więcej niż 1 odpowiedź
Required
Co dla Pana/Pani jest najważniejsze w pracy? *
Proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi
Required
Jakie elementy i zachowania najbardziej wpływają (lub mogłyby wpłynąć) na podniesienie poziomu Pana/Pani motywacji? *
Proszę o wybór 3 najważniejszych odpowiedzi
Required
W jakim stopniu dobra atmosfera w pracy motywuje Panią/Pana do pracy? *
Proszę wyznaczyć stopień ważności z przedziału od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najmniej, a 5 najbardziej
W jakim stopniu możliwość samodzielnego podejmowania decyzji motywuje Panią/Pana do pracy? *
Proszę wyznaczyć stopień ważności z przedziału od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najmniej, a 5 najbardziej
W jakim stopniu odpowiednie wynagrodzenie motywuje Panią/Pana do pracy? *
Proszę wyznaczyć stopień ważności z przedziału od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najmniej, a 5 najbardziej
W jakim stopniu atrakcyjny pakiet socjalny motywuje Panią/Pana do pracy? *
Proszę wyznaczyć stopień ważności z przedziału od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najmniej, a 5 najbardziej
W jakim stopniu wysoka renoma firmy motywuje Panią/Pana do pracy? *
Proszę wyznaczyć stopień ważności z przedziału od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najmniej, a 5 najbardziej
W jakim stopniu podwyżka/premia motywuje Panią/Pana do pracy? *
Proszę wyznaczyć stopień ważności z przedziału od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najmniej, a 5 najbardziej
W jakim stopniu publiczna pochwała, dyplom motywują Panią/Pana do pracy? *
Proszę wyznaczyć stopień ważności z przedziału od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najmniej, a 5 najbardziej
W jakim stopniu awans motywuje Panią/Pana do pracy? *
Proszę wyznaczyć stopień ważności z przedziału od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najmniej, a 5 najbardziej
W jakim stopniu szkolenia motywują Panią/Pana do pracy? *
Proszę wyznaczyć stopień ważności z przedziału od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najmniej, a 5 najbardziej
W jakim stopniu stałość zatrudnienia motywuje Panią/Pana do pracy? *
Proszę wyznaczyć stopień ważności z przedziału od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najmniej, a 5 najbardziej
Jakie czynniki mogą wpłynąć demotywująco na Panią/Pana w obecnej pracy? *
Proszę wybrać maksymalnie 5 odpowiedzi
Required
Gdyby miał(a) Pan(i) możliwość podjęcia zatrudnienia w innym miejscu pracy to: *
Czy w firmie istnieje możliwość awansu? *
Proszę wybrać elementy wynagrodzenia, które chciał(a)by Pan(i) otrzymywać *
Można zaznaczyć maksymalnie 5 odpowiedzi
Required
Od czego zależy uzyskanie przez Pana/Panią nagrody w firmie? *
Czy w Pan(a)i miejscu pracy stosowane są kary? *
Jaki efekt przynosi stosowanie kar według Pan(i)a w miejscu pracy? *
Czy czuje się Pan/Pani zmotywowany do pracy ? *
Czy Pani/Pana praca powoduje uczucie emocjonalnego wyczerpania? *
Czy czuje się Pani/Pan zmęczona/zmęczony, gdy wstaje rano i jest zmuszona / zmuszony zmierzyć się z kolejnym dniem pracy? *
Czy codzienna praca jest dla Pani/Pana nadmiernie obciążająca ? *
Czy potrafi Pani/Pan skutecznie uporać się z problemami w pracy? *
Czy Pani/Pana praca powoduje uczucie wypalenia? *
Jak Pan/Pani ocenia warunki środowiska pracy (hałas, oświetlenie, pomieszczenia, temperatura, narzędzia pracy)? *
Czy czuje Pani/Pan, że wykonywana praca wpływa pozytywnie na życie innych ludzi? *
Czy praca powoduje u Pani/Pana stan zobojętnienia, alienacji? *
Czy czuje Pani/Pan, że jest u kresu wytrzymałości? *
Które z wymienionych dolegliwości odczuwa Pani/Pan po pracy najczęściej? *
Możliwa więcej niż jedna odpowiedź
Required
Czy ma Pani/Pan wrażenie, że takie nastroje jak radość, zadowolenie już Panią/Pana opuściły? *
Który z wymienionych czynników wg Pani/Pana najbardziej przyczynia się do występowania sytuacji stresowych w pracy i związanego z nią niezadowolenia? *
Możliwa więcej niż jedna odpowiedź
Required
Co wg Pani/Pana wiedzy stanowi najczęstszy skutek stresu w pracy? *
Możliwa więcej niż jedna odpowiedź
Required
Czy w czasie wolnym udaje się Pani /Panu odstresować? *
Jakie stosuje Pani/Pan techniki eliminujące stres? *
Możliwa więcej niż jedna odpowiedź
Required
Gdzie szuka Pani/Pan pomocy w przypadku występowania problemów zawodowych? *
Możliwa więcej niż jedna odpowiedź
Required
Jakiej formy pomocy w największym stopniu oczekuje Pani /Pan od osoby wspierającej *
W jakim stopniu Pani/Pan ocenia warunki dotyczące hałasu panujące w pracy? *
Proszę ocenić warunki pracy liczbami z przedziału od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najgorsze, a 5 najlepsze
W jakim stopniu Pani/Pan ocenia warunki dotyczące temperatury panujące w pracy? *
Proszę ocenić warunki pracy liczbami z przedziału od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najgorsze, a 5 najlepsze
W jakim stopniu Pani/Pan ocenia warunki dotyczące oświetlenia panujące w pracy? *
Proszę ocenić warunki pracy liczbami z przedziału od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najgorsze, a 5 najlepsze
W jakim stopniu Pani/Pan ocenia warunki dotyczące pomieszczeń panujące w pracy? *
Proszę ocenić warunki pracy liczbami z przedziału od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najgorsze, a 5 najlepsze
W jakim stopniu Pani/Pan ocenia warunki dotyczące narzędzi pracy panujące w pracy? *
Proszę ocenić warunki pracy liczbami z przedziału od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najgorsze, a 5 najlepsze
Czy warunki pracy mają wpływ na Pani/Pana zaangażowanie w pracę? *
Dziękuję za udział w ankiecie!
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service