แบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปผู้ขอรับบริการ
เพศ *
อายุ *
การศึกษา *
อาชีพ *
ส่วนที่ 2 : เรื่องที่ขอรับบริการ
*
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy