Взаимодействие родители-училище
Анкета за определяне нивото на взаимодействие между родителите и училищната общност
Име:
Родител на:
Кой клас е детето Ви? *
1. По какъв начин осъществявате комуникация с учителите? *
Required
2. По чия инициатива се случват контактите с учителите? *
3. Колко често общувате с учителите на Вашето/Вашите дете/деца? *
Много рядко
Много често
4. Кои са най-честите поводи, които налагат необходимост от комуникация с учителите? *
Required
5. Как ще оцените атмосферата, при която обичайно протича комуникацията с учителите? *
Да
По-скоро да
Не мога да преценя
По-скоро не
Не
Спокойна
Дружелюбна
Изпълнена с доверие
Ползотворна
Делова
Напрегната
Натоварваща
Унизителна
6. Една от най-разпространените форми за взаимодействие са родителско-учителските срещи. Вие като родител, колко често ги посещавате? *
Почти никога
Почти винаги
7. По какъв начин се включвате в различни форми на комуникация и взаимодействие между родители и представители на училищния персонал? *
Required
8. Как, според Вас, би трябвало да се разпределя отговорността между учителите и родителите по следните въпроси? *
По-скоро учители
По-скоро родители
Споделена отговорност
Формиране на нагласи за толерантност и приемане различията на другите
Възпитаване на уважение към авторитети и институции.
Спазване на ред и дисциплина.
Изграждане на основни житейски и социални умения.
Формиране и развитие на умения за учене.
Формиране на мотивация за учене и високи постижения.
Формиране на умения за справяне с проблеми.
Изграждане на добра обща култура и равнище на образованост.
Формиране и затвърждаване на основни умения и навици за труд.
Изграждане и утвърждаване на нагласи за природосъобразен и здравословен начин на живот.
9. От къде научавате важна информация? *
Required
10. Според Вас успешно ли е взаимодействието между училището и семейството? *
Изобщо
Напълно
11. Какво, според Вас, би могло да се направи, за да се подобри взаимодействието между училището и семейството? *
Благодаря за отделеното време!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy