Електронска пријава - пријавни формулар (радна биографија)
Јавни позив за избор чланова Kомисијe за припрему предлога за одобравање програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадика и директора на језицима националних мањина на којима се остварује образовно-васпитни рад у Аутономној покрајини Војводини за школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину
Упутсво за попуњавање пријаве:

Податке уписати ћириличким писмом, изузев назива рада објављеног у стручном часопису који се наводи у изворном облику;
Језик националне мањине-националне заједнице *
Your answer
Име *
Your answer
Презиме *
Your answer
И-мејл *
Your answer
Занимање *
Your answer
Назив и седиште завршеног факултета *
Your answer
Назив и седиште послодавца
Your answer
Радно искуство *
Од - до, Правно лице, Радно место (позиција)
Your answer
Пријављујем се за следеће области/предмете (највише три) *
Required
Подаци о професионалним референцама релевантним за област за који се пријављује
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства релевантни за област за коју се пријављује у последњих 10 година
Назив, година издавања, издавач, Улога (аутор, коаутор...)
Your answer
Награде и признања у последњих 10 година
Your answer
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жиријима у последњих 10 година
Назив организације, друштва, удружења, жирија...
Your answer
Чланство у комисијама у претходним циклусима акредитације у последњих 10 година
Your answer
Аутор/реализатор одобрених програма сталног стручног усавршавања у последњих 10 година
Каталог за школску годину (навести коју), Аутор/реализатор, Област, Каталошки број програма
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms