แบบประเมินผลความพึงพอใจด้านการวิจัยและบริการวิชาการ คณเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559
แบบประเมินผลความพึงพอใจด้านการวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559
แบบประเมินผลชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการมารับบริการงานวิจัยและบริการวิชาการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพความต้องการของผู้ใช้บริการต่อไป
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ ที่นี้
เพศ *
ตำแหน่ง *
สังกัดสาขาวิชา *
ประวัติการทำวิจัย
Clear selection
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน
Clear selection
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy