แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนและความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า
คำชี้แจง  
1.   แบบสอบถามชุดนี้ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น และความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลทุ่งหว้าจากทุกภาคส่วน คำตอบของท่านทุกคำตอบจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทุ่งหว้าในปีต่อไป จึงขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง
2. กรุณาเติมข้อความลงในช่องว่าง   และทำเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.