ข้อสอบเข้าสถาบันวิชชาราม (ปรนัย 80 ข้อ)
ข้อสอบเข้าเรียน สถาบันวิชชาราม ระดับอุดมศึกษา ปี 2564
ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการแพทย์วิถีธรรม

คำชี้แจง

ผู้สมัครเข้าเรียนสถาบันวิชชาราม มีเวลาในการทำข้อสอบ 7 วัน โดยสามารถเปิดหนังสือ ทำเป็นทีม หรือขอคำแนะนำจากรุ่นพี่ได้ หากสอบไม่ผ่าน สามารถสอบใหม่ได้จนสอบผ่าน

- คะแนนเต็ม 100 คะแนน สอบผ่าน คือ ได้ 50 คะแนนขึ้นไป

- ข้อสอบปรนัย (ตัวเลือก) 80 ข้อ : 80 คะแนน และอัตนัย (เขียน) 5 ข้อ : 20 คะแนน
1. ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกลไกการเกิดการหายของโรค (จำนวน 10 ข้อ)
2. ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับภาวะความเจ็บป่วย 5 อาการ (จำนวน 10 ข้อ)
3. ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับหลักปฏิบัติเลิศ หลัก เสริม (จำนวน 60 ข้อ)

หลักปฏิบัติเสริม (ยาเม็ดที่ 1-5 จำนวน 20 ข้อ)
- ยาเม็ดที่ 1 น้ำสมุนไพรปรับสมดุล(4 ข้อ)
- ยาเม็ดที่ 2 การกัวซา (ขูดพิษหรือขูดลม)(4 ข้อ)
- ยาเม็ดที่ 3 การสวนล้างลำไส้ใหญ่ (ดีท็อกซ์)(4 ข้อ)
- ยาเม็ดที่ 4 การแช่มือเท้าหรือส่วนที่ไม่สบายด้วยสมุนไพรที่ถูกกัน(4 ข้อ)
- ยาเม็ดที่ 5 การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ด ด้วยสมุนไพรที่ถูกกัน(4 ข้อ)

หลักปฏิบัติหลัก (ยาเม็ดที่ 6-7 จำนวน 20 ข้อ)
- ยาเม็ดที่ 6 การออกกำลังกาย โยคะ กดจุดลมปราณ กายบริหาร ที่ถูกต้อง(10 ข้อ)
- ยาเม็ดที่ 7 การรับประทานอาหารปรับสมดุลร่างกาย(10 ข้อ)

หลักปฏิบัติเลิศ (ยาเม็ดที่ 8-9 จำนวน 20 ข้อ)
- ยาเม็ดที่ 8 การใช้ธรรมะ ทำใจให้สบาย ผ่อนคลายความเครียด(10 ข้อ)
- ยาเม็ดที่ 9 การรู้เพียร รู้พัก ให้พอดี(10 ข้อ)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ชื่อ นามสกุล (ชื่อเล่น ชื่อทางธรรม) *
ส่วนที่ 1 ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกลไกการเกิดการหายของโรค (จำนวน 10 ข้อ)
1.เมื่อร่างกายไม่สมดุลร้อนเย็น สมองจะสั่งให้ร่างกายเกร็งตัวเพื่อบีบเอาพิษออก จึงทำให้เกิดอาการ ปวด ตึง แข็ง มึนชา ตามร่างกายถูกต้องหรือไม่ *
1 point
2.เมื่อมีความเครียดมาก ๆ จะทำให้เกิดอารมณ์เป็นพิษ หรือไม่สมดุลร้อนเย็นทางอารมณ์ ร่างกายจะสร้างเซลล์เพิ่มขึ้นเพื่อกำจัดพิษออก ทำให้มีโอกาสเกิดมะเร็ง ถูกต้องหรือไม่ *
1 point
3.เมื่อร่างกายรับพิษจากมลพิษในอากาศ การรับประทานอาหารที่ปรุงแต่งรสจัด (เผ็ด หวาน มัน เค็ม)ทำให้ร่างกายเกิดความไม่สมดุลร้อนเย็น แต่ไม่ได้เป็นสาเหตุของการเกิดโรคถูกต้องหรือไม่ *
1 point
4.คนที่ได้ดั่งใจตลอดเมื่อไม่ได้ดั่งใจจะทุกข์ใจ ทำให้กล้ามเนื้อเกร็งแข็ง เซลล์ผิดรูปร่างจนเสียหน้าที่ดันพิษออกจากเซลล์ไม่ได้สิ่งมีประโยชน์ก็เข้าไม่ได้ จึงป่วยอย่างรุนแรงถูกต้องหรือไม่ *
1 point
5.ผู้ป่วยเรื้อรังที่กินยาสังเคราะห์จากสารเคมีมาก ๆ จะทำให้พิษร้อนสะสมจนเกิดภาวะร้อนเกิน ไตทำงานหนักและมีอาการบวมน้ำ(ร่างกายดูดน้ำมาดับพิษร้อน) เพื่อกำจัดพิษออกถูกต้องหรือไม่ *
1 point
6.แม้จะดูแลสมดุลร้อนเย็นได้ดี แต่ยังมีความเจ็บป่วยทางร่างกาย แสดงว่าวิบากเก่ากำลังให้ผลได้ชดใช้ พอทำใจไม่กลัวโรค ไม่เร่งผล ไม่กังวลวิบากดีจะช่วยดันให้วิบากร้ายลดลงได้ถูกต้องหรือไม่ *
1 point
7. การเบียดเบียนตนเอง คนอื่นและสัตว์อื่น ทำให้มีโรคมาก ทุกข์มาก อายุสั้น การลด ละ เลิก อาหารที่มีเนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และรสจัด จะช่วยลดให้หายจากโรคต่าง ๆ ได้ถูกต้องหรือไม่ *
1 point
8.อาหารหรือสมุนไพรที่ถูกตามสมดุลร้อนเย็น จะฟื้นฟูเซลล์ให้แข็งแรง เลือดไหลเวียนได้สะดวก เซลล์จะนำพิษออกและนำสารอาหารที่เป็นประโยชน์เข้าสู่ร่างกาย จึงหายป่วยได้ ถูกต้องหรือไม่ *
1 point
9. การปรับสมดุลร้อนเย็นได้ถูกต้องชีวิตจะมีพลังผลักดันพิษออก แต่ถ้าช่องทางระบายพิษของร่างกายติดขัดไม่ทะลุทะลวง ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มร่างกายจะปรับสมดุลเอง ถูกต้องหรือไม่ *
1 point
10. ถ้าช่องทางระบายพิษไม่ติดขัด ร่างกายจะขับพิษได้ทะลุทะลวงดี เราสามารถปรับสมดุลร้อนเย็นได้เต็มศักยภาพ เท่าที่รู้สึกสุขสบายเบากายมีกำลังสูงสุดเท่าที่เราจะทำได้ ถูกต้องหรือไม่ *
1 point
ส่วนที่ 2 ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับภาวะความเจ็บป่วย 5 อาการ (10 ข้อ)
11. ภาวะความเจ็บป่วย 5 อาการ มีดังนี้ 1). ภาวะร้อนเกิน 2). ภาวะเย็นเกิน 3). ภาวะร้อนเกินและเย็นเกินเกิดขึ้นพร้อมกัน 4). ภาวะร้อนเกินตีกลับเป็นเย็น(เย็นหลอก) 5). ภาวะเย็นเกินตีกลับเป็นร้อนเกิน(ร้อนหลอก)ถูกต้องหรือไม่ *
1 point
12. อาการปากคอแห้ง กระหายน้ำ แผลพุพอง ผื่น คัน อุจจาระแข็ง ปัสสาวะเข้ม ปริมาณน้อย กำลังตก ชีพจรเต้นแรง เป็นภาวะร้อนเกิน ถูกต้องหรือไม่ *
1 point
13. อาการปากคอชุ่ม ไม่กระหายน้ำ รสของน้ำจืดผิดปกติ หนาวสั่นหัวตื้อ ท้องอืดตึง แข็ง มึน ชา เย็น อุจจาระเหลว ปัสสาวะใสปริมาณมาก ปวด เหี่ยว ซีด เย็น กำลังตก ชีพจรเต้นเบา เป็นภาวะเย็นเกิน ถูกต้องหรือไม่ *
1 point
14. อาการมีไข้สูงแต่หนาวสั่น หรือเย็นมือเย็นเท้า ปวด บวม แดง ร้อน และมึนชาเนื้อตัว ปวดศีรษะ ตัวร้อนร่วมกับท้องอืด เป็นภาวะร้อนเกินและเย็นเกินเกิดขึ้นพร้อมกัน ถูกต้องหรือไม่ *
1 point
15. มีอาการไม่สบายเหมือนภาวะเย็นเกินเมื่อใช้สิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนแก้อาการจะยิ่งแย่ไปกว่าเดิมแต่พอใช้สิ่งที่มีฤทธิ์เย็นกลับรู้สึกสบายเป็นภาวะร้อนเกินตีกลับเป็นเย็น (เย็นหลอก)ถูกต้องหรือไม่ *
1 point
16. มีอาการไม่สบายเหมือนภาวะร้อนเกินเมื่อใช้สิ่งที่มีฤทธิ์เย็นแก้อาการยิ่งแย่ไปกว่าเดิม แต่พอใช้สิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนกลับรู้สึกสบายเป็นภาวะเย็นเกินตีกลับเป็นร้อนเกิน (ร้อนหลอก)ถูกต้องหรือไม่ *
1 point
17. หากไม่แน่ใจว่าอาการไม่สบายที่กำลังเป็นอยู่เป็นภาวะแบบใด ให้เลือกวิธีแก้ไขหรือสมุนไพรตามที่ใช้เป็นประจำต่อไปจนกว่าอาการจะดีขึ้น ถูกต้องหรือไม่ *
1 point
18. เมื่อมีอาการไม่สบายและพากเพียรแก้ไขเต็มที่แล้ว แต่อาการยังไม่ดีขึ้น ควรเพิ่มศีล วางใจ ว่าหายเมื่อไรก็ได้ ไม่หายก็ได้ จะตายก็ได้ ถูกต้องหรือไม่ *
1 point
19. เมื่อมีอาการไม่สบายแล้วแก้ด้วยวิธีการที่เคยได้ผลแต่ไม่ดีขึ้นควรวางใจแล้วเลือกใหม่ทีละอย่างตามลำดับ ดังนี้ ฤทธิ์เย็น ฤทธิ์ร้อน ฤทธิ์เย็นและฤทธิ์ร้อนผสมกันถูกต้องหรือไม่ *
1 point
20. เมื่อมีอาการไม่สบายแล้วใช้ข้อปฏิบัติยา 9 เม็ด อาการไม่ดีขึ้น จึงเลือกใช้แพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์แผนอื่นร่วมด้วย ถูกต้องหรือไม่ *
1 point
ส่วนที่ 3 ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับหลักปฏิบัติเลิศ หลัก เสริมหลักปฏิบัติเสริม
ส่วนที่ 3.1 (ยาเม็ดเสริม หลักปฏิบัติข้อที่ 1-5)
ยาเม็ดที่ 1 น้ำสมุนไพรปรับสมดุล ข้อที่ 21-24
ยาเม็ดที่ 2 การกัวซา (ขูดพิษหรือขูดลม) ข้อที่ 25-28
ยาเม็ดที่ 3 การสวนล้างลำไส้ใหญ่ (ดีท็อกซ์) ข้อที่ 29-32
ยาเม็ดที่ 4 การแช่มือเท้าหรือส่วนที่ไม่สบาย ด้วยสมุนไพรที่ถูกกัน ข้อที่ ข้อที่ 33-36
ยาเม็ดที่ 5 การพอกทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ด ด้วยสมุนไพรที่ถูกกัน 37-40
21.การดื่มน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น ควรดื่มปริมาณเท่าไรถึงจะดีที่สุด *
1 point
22.ควรงดดื่มน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น เมื่อมีภาวะใด ? *
1 point
23. อากาศเย็น ฝนตกหนัก แต่มีอาการไม่สบายควรเลือกน้ำสมุนไพรชนิดใด *
1 point
24. เมื่อดื่มน้ำสมุนไพรแก้ไขอาการไม่สบายแล้วรู้สึกดีขึ้นแต่ยังไม่หาย ควรทำอย่างไร *
1 point
25.ข้อใดคืออุปกรณ์ที่เหมาะกับการทำกัวซา *
1 point
26.จุดใดขูดกัวซาได้ *
1 point
27. การกัวซาช่วยให้อาการไม่สบายดีขึ้นได้อย่างไร *
1 point
28. หลังการกัวซาควรอาบน้ำทันทีหรือไม่ *
1 point
29.จะเลือกใช้สมุนไพรอย่างไร ให้เหมาะสำหรับนำมาสวนล้างลำไส้ใหญ่(ดีท็อกซ์)ตนเอง *
1 point
30.ทำสวนล้างลำไส้ใหญ่(ดีท็อกซ์) แล้วมีอาการไม่สบายเกิดจากเหตุใด *
1 point
31. ตำแหน่งที่ควรแขวนขวดสวนล้างลำไส้ใหญ่ (ดีท็อกซ์) สูงประมาณ 2 ฟุต (2 ศอก) จากรูทวารหนัก เพราะอะไร *
1 point
32. การทำสวนล้างลำไส้ใหญ่ (ดีท็อกซ์) ควรทำมากน้อยอย่างไร จึงจะสุขภาพดี ข้อใดถูกต้องที่สุด *
1 point
33.เวลาในการแช่มือแช่เท้าที่เหมาะสม *
1 point
34. ข้อใด“ไม่” ถูกต้อง *
1 point
35. การใช้สมุนไพรฤทธิ์ร้อนเย็นที่ถูกกัน สามารถแช่ในส่วนที่ไม่สบายบริเวณใดได้บ้าง *
1 point
36. กรณีการแช่ทั้งตัวบางครั้งควรใช้ผ้าชุบน้ำพันศีรษะเพราะอะไร *
1 point
37.การนำสมุนไพรมาพอกทา ควรใช้เวลาเท่าไร *
1 point
38.ในกรณีเป็นแผลฝีหนอง ให้ใช้สมุนไพรรสใด *
1 point
39. วิธีการพอกสมุนไพรที่ถูกกันเมื่อไม่สบายจากภาวะร้อนเกินข้อใดถูกต้อง *
1 point
40. การเช็ดตัวด้วยสมุนไพรที่ถูกกันเวลามีอาการไม่สบาย ควรทำอย่างไร *
1 point
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy