Kuurosokeiden tiedonsaannin kartoitus
Hyvä vastaaja,
Tämä on Suomen Kuurosokeat ry:n kuurosokeiden tiedonsaannin kartoituslomake. Kokoamme tietoa eri puolilla Suomea asuvien vähintään 15-vuotiaiden kuulonäkövammaisten ja kuurosokeiden henkilöiden tiedonsaannista. Kerättyä tietoa käytetään palvelujemme ja viestintämme kehittämiseen. Aluksi kysymme taustatietoja, joiden avulla muodostamme yleiskuvan kyselyyn vastanneista esimerkiksi sukupuolen, iän, asuinpaikan ja asumismuodon osalta. Tiedonsaanti on jaettu aihealueisiin ja kysymme apuvälineiden käyttöäsi ja tuen tarvettasi näillä aihealueilla. Lisäksi kartoitamme, mitä tiedotusvälineitä ja julkaisuja kuurosokeat seuraavat. Haluamme erityisesti tietää, mikä merkitys kielellä, kielitaidolla, erilaisilla kommunikaatiomenetelmillä ja palveluilla on tiedonsaannissasi. On tärkeää, että kerrot myös tiedonsaannin vaikeuksistasi ja toiveistasi tiedonvälityksen suhteen. Jos tarvitset toisen ihmisen apua tähän kyselyyn vastaamiseen,
laita tieto tästä henkilöstä kyselyn loppuun. Sähköinen lomake on täytettävä yhdellä kertaa. Et siis voi palata myöhemmin täydentämään tietoja.

Pyydämme vastaustasi 30.9.2016 mennessä. Jos täytät lomakkeen mieluummin paperiversiona, voit tilata sellaisen joko Tuija Wetterstrandilta tuija.wetterstrand@kuurosokeat.fi tai Merja Kovaselta merja.kovanen@kuurosokeat.fi.

Käsittelemme antamiasi tietoja luottamuksellisina. Suomen Kuurosokeat ry kokoaa kaikista saaduista vastauksista raportin, josta ei näy yksittäisen vastaajan tietoja. Tiedotamme kyselyn tuloksista raportin valmistuttua Internet-sivuillamme ja Tuntosarvi-lehdessä.

Viestinnän yhteistyöryhmän puolesta
28.4.2016
Esko Jäntti, Tuija Wetterstrand ja Merja Kovanen

TAUSTATIEDOT
Taustatietoja kootaan vastaajajoukkoa koskevan yleiskuvan muodostamiseksi.
Syntymävuosi: *
Your answer
Sukupuoli: *
Asuinkunta: *
Your answer
Olen *
Required
Asun *
Minulla on alaikäisiä lapsia (alle 18-vuotiaita)
Lasten iät
Your answer
Asumismuotoni *
Jos vastasit muussa paikassa, mikä paikka tai asumismuoto on kyseessä?
Your answer
Minulla on tulkkauspalvelupäätös *
KIELENI JA KOMMUNIKAATIONI
Äidinkieleni tai ensikieleni (kieli, jota osaan parhaiten) on *
Required
Jos vastasit muu puhuttu tai viitottu kieli, mitä kieltä tarkoitit?
Your answer
Minulla on mahdollisuus käyttää äidinkieltäni / ensikieltäni muiden ihmisten kanssa joka päivä *
Muina kielinä äidinkieleni / ensikieleni rinnalla käytän säännöllisesti
Jos vastasit muuta puhuttua tai viitottua kieltä, mitä kieltä tarkoitit ?
Your answer
Käytätkö jotain kieltä vain sen kirjoitetussa muodossa (ei puhutussa)?
Kielellisen tiedon vastaanottamiseen käytän *
KUUROSOKEUTENI TYYPPI
Tässä kohdassa kysytään kuulonäkövammasi tai kuurosokeutesi alkuperää tai aiheuttajaa sekä kuulossa ja näössä viime aikoina tapahtuneita muutoksia
Olen *
Viimeisten viiden (5) vuoden aikana kuuloni (ilman apuvälineitä) on *
Viimeisten viiden (5) vuoden aikana näköni on *
APUVÄLINEENI
Kuulon ja näön perusapuvälineeni *
Required
Tiedonsaannin apuvälineeni ja apuvälineohjelmani *
Required
Jos vastasit muu tiedonsaannin apuväline tai ohjelma, mitä tarkoitit?
Your answer
TIEDONSAANTINI ERI AIHEALUEILTA
OHJE: Valitse numero väiltä 1-6 kuvaamaan tiedonsaantiasi kyseisellä aihealueella tai aihealueen osalla. 0 kuvaa tilannetta, jossa sinulla ei ole mitään vaikeuksia tiedonsaannissasi ja pärjäät ilman apuvälineitä ja muiden ihmisten tukea kaikissa kohdassa mainituissa asioissa. 6 on oikea vaihtoehto silloin, kun sinulla jää kyseisen aihealueen tieto kokonaan saamatta eli tiedonsaannissasi on aukko.
Tiedonsaannin asteikko: Saan tietoa
0. täysin itsenäisesti
1. itsenäisesti apuvälineillä
2. useimmiten itsenäisesti, käytän apuvälineitä ja saan joskus tukea muilta ihmisiltä
3. toisinaan itsenäisesti, käytän apuvälineitä ja saan usein tukea muilta ihmisiltä
4. olen täysin riippuvainen muista ihmisistä, en pysty käyttämään apuvälineitä
5. olen täysin riippuvainen palveluista, en pysty käyttämään apuvälineitä, eikä minulla ole lähiverkostoa, joka tukisi tiedonsaantiani
6. minulla ei ole mitään keinoa saada tietoa näistä asioista
Minuun itseeni välittömästi liittyvistä asioista-esimerkiksi ulkonäöstäni, vaatteistani, terveydestäni *
Kotiini tulevasta postista-esim. kirjeistä, tiedotteista, laskuista, mainoksista *
Lähiympäristöni tapahtumista ja muutoksista-esim. asuinalueeni reiteistä, rakentamisesta, lähipalveluista ja niiden tarjonnasta, asuinalueeni tapahtumista *
Läheisten ihmisten kuulumisista ja tapahtumista-esim. perheenjäsenten, suvun ja ystävien elämästä *
Suomen Kuurosokeat ry:n tapahtumista ja toiminnasta-esim. vuosikokouksista, kuurosokeiden kerhosta, aluesihteerin palveluista, kuntoutuskursseista, viriketoiminnasta *
Sosiaali- ja terveysalan asioista-esim. itselleni tarpeellisista palveluista, apuvälineistä ja etuuksista sekä niihin liittyvistä laeista ja muutoksista *
Yhteiskunnan asioista, tapahtumista ja muutoksista-esim. oman kaupunkini ja Suomen uutisista, kansainvälisistä uutisista *
Omista erityisistä kiinnostuksen kohteistani-esim. urheilusta, hyvinvoinnista, muodista, taloudesta, politiikasta tai harrastuksista *
Onko sinulla mielestäsi tiedonsaannin aukkoja? Onko jokin asia tai aihe, josta sinun olisi tärkeää saada tietoa mutta et jostain syystä saa? *
Your answer
Miten tämä tiedonsaannin puute vaikuttaa elämääsi?
Your answer
TIEDOTUSVÄLINEIDEN SEURAAMINEN
OHJE: Valitse tiedotusvälineet ja julkaisut, joita seuraat säännöllisesti.
Seuraan seuraavia joukkotiedotusvälineitä *
Required
Käytän uutisia ja ohjelmia katsoessani tv:n ohjelmatekstityspalvelua *
Käytän uutisia ja ohjelmia katsoessani tv:n äänitekstityspalvelua *
VIITTOMAKIELINEN TIEDONSAANTI
OHJE: Valitse ne lähetykset, joita seuraat säännöllisesti.
Seuraan säännöllisesti
Jos vastasit seuraavasi muuta viittomakielistä lähetystä tai sivustoa, mitä tarkoitit?
Your answer
Käytätkö viittomakielen tulkkia tiedonsaannin apuna (esim. lehtien viittomiseen, uutislähetysten seuraamiseen tai muuhun)? *
Jos vastasit KYLLÄ, montako tuntia kuukaudessa keskimäärin käytät tulkkia tiedonsaantiin?
Your answer
LEHDET
Luen seuraavia lehtiä
Tähän voit tarkentaa seuraamiesi/lukemiesi lehtien nimiä
Your answer
Luen seuraavia järjestölehtiä
Jos vastasit Muu järjestölehti, voit kirjoittaa lehden tai lehtien nimen tähän
Your answer
SOSIAALINEN MEDIA
Seuraan säännöllisesti
Jotain muuta sosiaalisen media sovellusta, mitä?
Your answer
Olen itse aktiivinen eli kirjoitan, lähetän kuvia ja/tai kommentoin muiden viestejä
THP:N ELI NKL:N TIEDONHALLINTAPALVELUN KESKUSTELUALUEET Seuraan aktiivisesti THP:n keskustelualueita (esim. kuurosokeat-keskustelu, jäsenposti, järjestöpolitiikka) *
THP:n keskustelualueista tärkeimmät tietoa jakavat alueet minulle ovat
Your answer
TIEDONSAANNIN VAIKEUDET JA HAASTEET JA NIIDEN RATKAISEMINEN
OHJE: voit valita useamman vaihtoehdon. Valitse ne asiat, joiden katsot aiheuttavan sinulle tiedonsaannin vaikeuksia.
Minulla on tiedonsaannin vaikeuksia, koska *
Required
Tiedonsaantini paranisi, jos
Your answer
Suomen Kuurosokeat ry:n tiedotukselta ja muulta viestinnältä toivon, että tulevaisuudessa
Your answer
Lomakkeen täyttäjä *
Required
Haluatko, että Suomen Kuurosokeat ry:n työntekijä on sinuun yhteydessä tiedonsaantiisi liittyvissä asioissa: *
Yhteystietosi, mikäli haluat Suomen Kuurosokeat ry:n työntekijän olevan yhteydessä sinuun
Your answer
Mihin asiaan yhteydenottopyyntösi liittyy?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service