Ankieta monitorująca
Operacja p.n. „Centrum rekreacji turystyczno-krajoznawczej w Milczu” współfinansowana z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Szanowna Pani/ Szanowny Panie
Chcielibyśmy zadać Pani/Panu kilka pytań na temat operacji p.n. „Centrum rekreacji turystyczno-krajoznawczej w Milczu” współfinansowanej z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Zebrane informacje posłużą do oceny realizacji powyższej operacji.

Prosimy o szczere opinie. Udzielone odpowiedzi będą analizowane zbiorczo, bez ich powiązania z Pani/Pana osobą.

1. Jak Pani/Pan ocenia operację p.n.„Centrum rekreacji turystyczno-krajoznawczej w Milczu”? *
Required
2. Czy Pani/Pana zdaniem realizacja operacji przyczyniła się do podniesienia atrakcyjności turystyczno-krajoznawczej Gminy Chodzież? *
Required
3. Czy często korzysta Pani/Pan z Centrum rekreacji turystyczno-krajoznawczej w Milczu? *
Required
4. Czy zamierza Pani/Pan w ciągu najbliższych 6 miesięcy odwiedzić ponownie Centrum rekreacji turystyczno-krajoznawczej w Milczu?
5. Czy polecił/aby/by Pani/Pan swoim znajomym/innym osobom Centrum rekreacji turystyczno-krajoznawcze w Milczu? *
Required
6. W jakim stopniu operacja "Centrum rekreacji turystyczno-krajoznawczej spełnia Pani/ Pana oczekiwania?
7 Metryczka: *
Required
Wiek *
Required
Wykształcenie *
Required
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service