ลงทะเบียน Maeyao Running ระยะทาง 16 กิโลเมตร
ระยะทาง 16 กิโลเมตร 💸ค่าสมัคร 499- จะได้รับ เสื้อวิ่ง,และ เหรียญรางวัล
Maeyao Running วิ่งสานฝัน แบ่งปันผู้ยากไร้ จัดกิจกรรม 29 ธันวาคม 2562

✏ วัตถุประสงค์✏
1.เพื่อส่งเสริมและสร้างกระแสออกกำลังกายให้ประชาชนคนไทยโดยทั่วไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติ
2.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่ยาว ให้เป็นที่รู้จัก
3.นำเงินรายได้จากค่าสมัครหลังหักค่าใช้จ่าย เพื่อจัดตั้งกองทุน สำหรับผู้ยากไร้ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ได้รับผลกระทบทางสังคม ในตำบลแม่ยาว

สามารถชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี 504-3-03884-5
ชื่อ นาง.พิสมัย พลาศรัย,นางบัวแก้ว จัตุวงค์,นางปภาดา กันทะคำแหง

Email address *
เลขประจำตัวประชาชน(ID card number)
คำนำหน้า(prefix) *
ชื่อ-สกุล(Name/Surname) *
อายุ(Age)
วัน/เดือน/ปีเกิด(ค.ศ)(Date of Birth) *
MM
/
DD
/
YYYY
เพศ(SEX)
สัญชาติ(nationality) *
โรคประจำตัว*กรณีมีโรคประจำตัวกรอกข้อมูลในช่องอื่นๆ(Common diseases * In case of having a disease, fill in other fields.)
Clear selection
เบอร์โทรติดต่อ(phone number) *
เบอร์ผู้ติดต่อฉุกเฉิน(Emergency contact number) *
กรุ๊ปเลือด(Blood type)
ที่อยู่(address) *
รุ่นอายุวิ่ง(Running age)
ขนาดไซส์เสื้อ(รวม:ชาย/หญิง)Shirt size (including: men / women)
การสมัครร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านกฎกติกาอย่างครบถ้วนแล้ว และข้าพเจ้าได้ทำการฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดี มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคในการร่วมกิจกรรม และจะไม่ขอเรียกร้องความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันทั้งทางแพ่งและอาญากับทางผู้จัดไม่ว่ากรณีใดๆ *
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy