ĐĂNG KÝ TÌNH NGUYỆN VIÊN HỖ TRỢ HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN ĐỢT THÁNG 4 NĂM 2017

CẢM ƠN BẠN ĐÃ QUAN TÂM ĐẾN CÔNG TÁC TÌNH NGUYỆN.
"ĐĂNG KÝ TÌNH NGUYỆN VIÊN HỖ TRỢ HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN KHÔNG CÒN CHẤP NHẬN ĐĂNG KÝ VÌ ĐÃ ĐỦ SỐ LƯỢNG CẦN THIẾT.
CÁC BẠN SINH VIÊN CHƯA ĐĂNG KÝ ĐƯỢC, VUI LÒNG CHỜ ĐỢT TIẾP THEO. CÁM ƠN