Phiếu giảng viên tự đánh giá cuối năm học
* Tự đánh giá là một trong những nhiệm vụ của giảng viên ĐHQGHN để góp phần xây dựng văn hóa chất lượng và thương hiệu của ĐHQGHN. Giảng viên tự đánh giá theo các nhiệm vụ của giảng viên được quy định tại Quy định về “Chế độ làm việc đối với giảng viên” (ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 28/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và theo Hướng dẫn số 512/HD-ĐBCL ngày 09 tháng 02 năm 2012 của ĐHQGHN. Thông tin tự đánh giá của giảng viên được sử dụng như là một trong những căn cứ nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc của giảng viên, xét thi đua khen thưởng, xây dựng các giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác.
* Từ viết tắt:
- ĐV: Đơn vị
- QL: Quản lý
Họ và tên giảng viên *
Your answer
Học hàm, học vị *
Chức vụ *
Danh sách được sắp xếp theo ước lượng tần suất sẽ lựa chọn ở các cấp
Sinh hoạt chuyên môn tại Khoa *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Hanoi University of Science. Report Abuse