Lån av material

Föreningen Do it! har olika material som föreningar eller evenemang kan låna kostnadsfritt. Skulle det lånade materialet gå sönder eller på annat sätt bli obrukbart under lånetiden ska dessa ersättas med nya produkter av motsvarande kvalitet.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question