ลงทะเบียนอบรมแบบ Remote Classroom ผ่านระบบ Zoom Meeting หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP Module 2 วันที่ 6, 7, 13 ก.พ. 64 กับ CMSK Academy
*การลงทะเบียนผ่าน Google Form ยังไม่ถือเป็นการสำรองที่นั่ง
Email address *
รายละเอียดค่าธรรมเนียมอบรมแบบ Remote Classroom ผ่านระบบ Zoom Meeting หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP Module 2
ส่วนลดเพิ่มเติมสำหรับสมาชิกสมาคมฯ/นักศึกษา
** สมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
- กรณี ไม่มี ใบหัก ณ ที่จ่าย รับส่วนลดเพิ่ม 321 บาท (300 บาท+Vat 21 บาท)
- กรณีมีใบหัก ณ ที่จ่าย รับส่วนเพิ่ม ลดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 312 บาท (300 บาท+Vat 21 บาท-หัก ณ ที่จ่าย 9 บาท)

** นักศึกษา
- กรณี ไม่มี ใบหัก ณ ที่จ่าย รับส่วนลดเพิ่ม 1,070 บาท (1,000 บาท+Vat 70 บาท)
- กรณีมีใบหัก ณ ที่จ่าย รับส่วนลดเพิ่ม หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 1,040 บาท (1,000 บาท+Vat 70 บาท-หัก ณ ที่จ่าย 30 บาท)
กรณีมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องนำใบหักภาษี ณ ที่จ่ายฉบับจริง มามอบให้ในวันอบรม
คำนำหน้า *
ชื่อ นามสกุล *
รหัสบัตรประจำตัวประชาชน *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
ท่านทราบข่าวการอบรมจาก (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ข้อจำกัดในการรับประทานอาหาร
อาชีพของท่าน
ชื่อที่ต้องการใช้ในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of CMSK. Report Abuse