MŠ K ROZTOKŮM - dotazník 2019
Prosíme o Váše názory a připomínky, abychom věděli, co případně zlepšit...
Do jaké třídy chodíte? *
Souhlasíte s provozní dobou MŠ od 7 do 17 hod. na příští školní rok?
Jsou vzdělávací aktivity v mateřské škole zajímavé, pestré, v dostatečné míře?
Jak často sledujete výchovně-vzdělávací programy třídy na nástěnkách?
Jsou podle Vás děti se stravováním v MŠ spokojené?
Je hygiena a čistota prostředí MŠ (uvnitř i vně) vyhovující?
Vztah učitelek k dětem je podle Vašeho názoru spíše:
(možno zaškrtnout více možností)
Komunikace mezi učitelkami a Vámi je dostatečná a na přátelské úrovni?
Měli byste zájem o individuální setkání (2x ročně) s třídními učitelkami – informace o vývoji a pokrocích Vašeho dítěte?
Chtěli byste se více spolupodílet na aktivitách školy?
Jste dostatečně informováni o celkovém dění ve škole?
(např. nástěnky, web. stránky, ústní informace rodičům...)
Máte výhrady k jednání nějakého pedagoga či provozního zaměstnance? Prosím, uveďte jaké.
Your answer
Chcete nám něco vzkázat nebo upozornit na něco, co nebylo obsaženo v dotazníku?
Your answer
Sdělíte nám své jméno?
opravdu nepovinné :)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Pražský Servis IT, s.r.o.. Report Abuse