CityBike Hack – hakaton rowerowy
Interesujesz się katowickimi rowerami miejskimi? Chcesz diagnozować jego słabe strony systemu wypożyczania sprzętu i proponować rozwiązania problemów? Zależy Ci na nawiązaniu kontaktu z osobami, które też interesują się rozwojem miasta? Weź udział w hakatonie rowerowym CityBike Hack i pracuj w interdyscyplinarnym zespole pod okiem ekspertów!

Data: 2.03
Godzina: 10.00
Miejsce: Katowice Miasto Ogrodów


Zapraszamy do udziału osoby zainteresowane transportem publicznym, aktywistów miejskich, programistów, badaczy danych, projektantów, a także wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć proces udoskonalania roweru miejskiego w Katowicach.

Jakie zbiory danych posiadamy?

– dane nt. wypożyczeń roweru miejskiego z firmy Nextbike,

– lokalizacje stacji i tras rowerowych,

– dane geograficzne dot. populacji.

Wszelkie pytania prosimy kierować na info@medialabkatowice.eu.


Więcej: https://medialabkatowice.eu/wydarzenia/citybike-hack/


***

Klauzula informacyjna – zapisy na warsztaty Medialabu Katowice

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) dalej „RODO” informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:
Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice;
e-mail: iod@miasto-ogrodow.eu.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłania newslettera i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu wysyłania newslettera KMO; w przypadku niepodania danych niemożliwa jest realizacja w/w celu.
Na podstawie obowiązujących przepisów posiada Pani/Pan prawo do:
– dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
– sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
– usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 21 RODO),
– wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 ust. 1 RODO),
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO).
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (w myśl art. 22 RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych? *
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Email
Your answer
Miejscowość *
Your answer
Czym zajmujesz się na co dzień? *
Your answer
Czy chcesz otrzymywać newsletter Medialabu? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service