Порѫчка на книги отъ томовата поредица СВѢЩЕНИ МЕТОДИ и Духовна литература по Учителя Беинса Дуно
Тематичнитѣ извадки СВѢЩЕНИ МЕТОДИ сѫ из цѣлостното Слово на Учителя - всички налични издадени (около 3900бр.) бѣседи/лѣкции.
Книгитѣ отъ тази поредицата се разпространяватъ на цена близка до себѣстойностьта си, когато са порѫчани отъ сѫставителя. (т.е. само от тук)
Срѣдствата постѫпили отъ разпространението ще се оползотворятъ за печатането на слѣдващи томове, както и за прѣиздаване.
Часть отъ книгите (не по-малко от 10% ) се подаряват!
Фейсбук група: https://www.facebook.com/groups/568506299966890/
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/beinsadunometodi/
Всяка доброжелателна препоръка или подкрепа, под каквато и да е форма е добре дошла!
www.изгрев.com
съставител: Калин Кирилов
ВИДЕЛИНАТА НА СЛЪНЦЕТО - пълно издание 2018г. (том 1 от Свещени Методи)
(Формат А5., 358 стр., цена 6 лв., 1340 пълни тематични цитата, както и 550 термини и понятия в Азбучен показалец). В този тематичния сборник се разглежда темата за посрещането на Слънцето и изгрева, като един от основните Окултни методи в Школата на Учителя Беинса Дуно. Това издание може да се ползва, като справочник, учебно помагало и енциклопедия за Слънцето по Учителя. Тук присъстват всичките 1340 цитата в пълния си обем. Настоящото издание изгражда уникална картина на една нова Божествена наука – науката за физическото, Духовното, и Божествено Слънце, както и Принципа, който стои над всичко това.
Captionless Image
Ако желаете повече бройки от "Виделината на Слънцето", моля посочете колко.
Your answer
ЛУНАТА (том 2 от Свещени Методи)
(формат А5., 76 стр., цена 3 лв., 264 тематични цитата, както и 332 термини и понятия в Азбучен показалец) Сборника Луната е продължение/разширение и е необходима част от сборника "Виделината на Слънцето", а не е Свещен метод в пълния смисъл на думата "метод". В контекста на настоящата томова поредица под думата "Метод" най-вече се има предвид приложената и проявена Добродетел, според учението на Учителя Беинса Дуно. Разбира се Месечината има връзка с пречистването, здравето, въображението, религиите, някои състояния, качества и др., които разглеждани под определен ъгъл са също свързани с Окултните методи. Отново в том II подбраните цитати са от всички беседи и лекции достигнали до нас (около 3878 на брой), както и от писма до учениците. Тематичните извадки из Словото на Учителя с общо заглавие "Свещени Методи" са цялостни и уникални към настоящия момент по своята всеобхватност, мащаб и структура. И така: „Слънцето и Луната застанаха в жилището си” (Библ. - Авакум 3:11)
Captionless Image
Ако желаете повече бройки от "ЛУНАТА", моля посочете колко.
Your answer
ОКУЛТНО ПЕЕНЕ И ГОВОРЕНЕ (том 3 от Свещени Методи)
(формат А4,. 228стр., цена 6лв., 1039 тематично подбрани цитата) 
Тук, в том 3, се намира основната теоретична база от цялостното Слово за изучаване на пеенето и говора по нов начин. Нека този материал се превърне във вдъхновение и практика.
Прочитането на целите беседи по тази тема – тези, в които се говори основно за пеенето и говора, е допълнително и необходимо, тъй като настоящият труд представлява сборник с извадки, а не с беседи.
Това конкретно (енциклопедично) изследване на темата за пеенето и говора (говоренето) в никакъв случай не изчерпва темата – прави я само по-достъпна и събрана на едно място. Няма как всички живи примери с пеене, свирене, говор да се представят в една книга, а също и всяка интонация, тембъра на Учителя, животът, който е вдъхвал на всяка песен или музикална темичка.
Всеки цитат е с доказан произход – навсякъде под самия цитат точно е посочено заглавието на беседата, както и датата на изнасянето ѝ. (Всеки може да провери достоверността на написаното.)
Да послужа, послужи, послужим
▬ ஃ ▬
(формат А4,. 228стр., цена 6лв., 1039 тематично подбрани цитата)
Тук, в том 3, се намира основната теоретична база от цялостното Слово за изучаване на пеенето и говора по нов начин. Нека този материал се превърне във вдъхновение и практика.
Прочитането на целите беседи по тази тема – тези, в които се говори основно за пеенето и говора, е допълнително и необходимо, тъй като настоящият труд представлява сборник с извадки, а не с беседи.
Това конкретно (енциклопедично) изследване на темата за пеенето и говора (говоренето) в никакъв случай не изчерпва темата – прави я само по-достъпна и събрана на едно място. Няма как всички живи примери с пеене, свирене, говор да се представят в една книга, а също и всяка интонация, тембъра на Учителя, животът, който е вдъхвал на всяка песен или музикална темичка.
Всеки цитат е с доказан произход – навсякъде под самия цитат точно е посочено заглавието на беседата, както и датата на изнасянето ѝ. (Всеки може да провери достоверността на написаното.)
Да послужа, послужи, послужим
▬ ஃ ▬
Ако желаете повече бройки от "ОКУЛТНО ПЕЕНЕ И ГОВОРЕНЕ", моля посочете колко.
Your answer
Книга: "ЗА БЪЛГАРИТЕ И БЪЛГАРИЯ" (част първа до 1926г.)

 (248стр., формат А5., цена 6 лв., 300 тематично подбрани цитата до 1926г., очаквайте втората част на книгата) 
Учителя Беинса Дуно въ Книгата "ЗА БЪЛГАРИТѢ И БЪЛГАРИЯ" казва:
"...Разнесетѣ това Учение на народа – само така, а не по другъ начинъ всѣки народъ ще може да се издигне. 
… Какво означава думата българинъ? Тя е отъ древѣнъ произходъ. Коренътъ ѝ се крие въ дълбоката древность. Подъ българинъ разбирамъ човѣкъ, който търси Учителя си, намира Го и учи. Отъ гледището на Божествѣната филология това е значението на думата българинъ.
Ако ме разбирашъ – българинъ си; ако не ме разбирашъ, не си българинъ.
… Българинъ значи човѣкъ на Духа!
… Слѣдъ хиляда години България ще бѫде голѣма, ще разполага съ толкова земя, колкото не е прѣдполагала, ще я управлѣва единъ отъ най-добритѣ царе.
… Господъ Казва: „България ще бѫде Благословѣна!”. Времето ще покаже Истина ли говоря."

Въ настоящия трудъ е сѫбрано, това което Учителя казва за Българитѣ и за България. Тази книга е разпредѣлена на две части, а това издание прѣдставя само половината (първата часть) отъ казаното по тази тема.
Всѣки цитатъ е съ доказанъ произходъ – навсякѫдѣ подъ самия цитатъ точно е посочено заглавието на бѣседата, както и датата на изнасянето ѝ. (Всѣки може да провѣри достовѣрностьта на написаното.)

"Братя и Сестри,
Майки и Бащи,
Приятели и странници,
Учители и ученици,
слуги и Господари, 
Вий Служители на Живота..." 
– Отворетѣ Сърцатаа си за Словото Божие 
и пийтѣ отъ Този Изворъ на Истината,
и бѫдетѣ като Него!
                                                                                 
                          Калин Кирилов

(248стр., формат А5., цена 6 лв., 300 тематично подбрани цитата до 1926г., очаквайте втората част на книгата)
Учителя Беинса Дуно въ Книгата "ЗА БЪЛГАРИТѢ И БЪЛГАРИЯ" казва:
"...Разнесетѣ това Учение на народа – само така, а не по другъ начинъ всѣки народъ ще може да се издигне.
… Какво означава думата българинъ? Тя е отъ древѣнъ произходъ. Коренътъ ѝ се крие въ дълбоката древность. Подъ българинъ разбирамъ човѣкъ, който търси Учителя си, намира Го и учи. Отъ гледището на Божествѣната филология това е значението на думата българинъ.
Ако ме разбирашъ – българинъ си; ако не ме разбирашъ, не си българинъ.
… Българинъ значи човѣкъ на Духа!
… Слѣдъ хиляда години България ще бѫде голѣма, ще разполага съ толкова земя, колкото не е прѣдполагала, ще я управлѣва единъ отъ най-добритѣ царе.
… Господъ Казва: „България ще бѫде Благословѣна!”. Времето ще покаже Истина ли говоря."

Въ настоящия трудъ е сѫбрано, това което Учителя казва за Българитѣ и за България. Тази книга е разпредѣлена на две части, а това издание прѣдставя само половината (първата часть) отъ казаното по тази тема.
Всѣки цитатъ е съ доказанъ произходъ – навсякѫдѣ подъ самия цитатъ точно е посочено заглавието на бѣседата, както и датата на изнасянето ѝ. (Всѣки може да провѣри достовѣрностьта на написаното.)

"Братя и Сестри,
Майки и Бащи,
Приятели и странници,
Учители и ученици,
слуги и Господари,
Вий Служители на Живота..."
– Отворетѣ Сърцатаа си за Словото Божие
и пийтѣ отъ Този Изворъ на Истината,
и бѫдетѣ като Него!

Калин Кирилов

Ако желаете повече бройки от книгата "За Българите и България" моля посочете колко.
Your answer
СЪЗВУЧИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО
Спомени на Цветана-Лиляна Табакова за Учителя. 218 стр., формат А5., цена 6 лв. Едни живи разкази/спомени на певицата с Учителя Беинса Дуно. Тази книга е като по-малката сестра на книгата "ОКУЛТНО ПЕЕНЕ И ГОВОРЕНЕ" и я допълва по уникален начин. Разказите са изключително добре и точно преразказани (те са и твърде лични на моменти). Думите на Учителя в тези разкази присъстват до голяма степен в беседите/лекциите, което говори и за точноста им.
Ако желаете повече бройки от книгата "Съзвучия от бъдещето" моля посочете колко.
Your answer
Аудио Беседи (2 диска+кутия),. себестойност на дисковете+кутия: 9 лв.
Повече за проекта Аудио Беседи, както и точен списък с беседи може да погледнете тук: http://www.uchitelia.com/audiobesedi/
Captionless Image
Писмата на Христос (от Христовият Писар) цена: 7 лв.
Писмата на Христос е диктувана на възрастна англичанка, с псевдоним Христовият Писар и е синтез на духовност, религия и философия. Преведена е на над десет езика. Прочетете повече на: https://www.pismatanahristos.com/
Captionless Image
Име Фамилия *
Your answer
Град *
Your answer
Телефон *
Your answer
Адрес или име на ЕКОНТ (моля без домашни адреси) *
Your answer
e-mail
Your answer
Съгласявам се с обработването на данните с цел получаване на исканите продукти. *
Данните ще се използват само по предназначение и няма да бъдат предоставяни на трети лица по никакъв начин, освен в случаите предвидени от Закона.
Required
Kоментари, прѣпорѫки, взаимопомощ...
Доброжелателните идеи, предложения и взаимоПомощъ отъ всѣкакъвъ характеръ са Добре дошли (напишете ги), а ако желаетѣ да подпомогнетѣ издаването на книги по Учителя, които се разпространяватъ на цени близки до разходната си себѣстойность, напишетѣ сумата и тя авоматично ще бѫде добавѣна къмъ порѫчката ви.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms