Поръчка на книги от томове "СВЕЩЕНИ МЕТОДИ" и Духовна литература по Учителя Беинса Дуно
Тематичните извадки "СВЕЩЕНИ МЕТОДИ" са из цялостното Слово на Учителя Беинса Дуно - всички издадени около 3890бр., беседи и лекции.
Книгите от тази поредицата представляват некомерсиалени издания и се разпространяват на цени на разходната си (номинална) себестойност.
За свободен достъп се намират в Онлайн в сайта посочен по-долу.
Средствата постъпили от разпространението ще се оползотворят за печатането на следващи томове, както и за преиздаване на съществуващи до сега книги от същата поредица и съставител.
Част от книгите се подаряват!
Фейсбук група: https://www.facebook.com/groups/568506299966890/
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/beinsadunometodi/
сайт: www.изгрев.com
****************************************
съставител: Калин Христов Кирилов
ВИДЕЛИНАТА НА СЛЪНЦЕТО - пълно издание 2018г. (том 1 от Свещени Методи)
(358 стр., цена: ДАРЕНИЕ (лв.), 1340 пълни тематични цитата, както и 550 термини и понятия в Азбучен показалец). В този тематичния сборник се разглежда темата за посрещането на Слънцето и изгрева, като един от основните Окултни методи в Школата на Учителя Беинса Дуно. Това издание може да се ползва, като справочник, учебно помагало и енциклопедия за Слънцето по Учителя. Тук присъстват всичките 1340 цитата в пълния си обем. Настоящото издание изгражда уникална картина на една нова Божествена наука – науката за физическото, Духовното, и Божествено Слънце, както и Принципа, който стои над всичко това.
Captionless Image
Clear selection
Ако желаете повече бройки от "Виделината на Слънцето", моля посочете колко.
ЛУНАТА (том 2 от Свещени Методи)
76 стр., цена: ДАРЕНИЕ (лв.) 264 тематични цитата, както и 332 термини и понятия в Азбучен показалец. Сборника Луната е продължение/разширение и е необходима част от сборника "Виделината на Слънцето", а не е "Метод" в смисъла на понятието: "МЕТОД". В контекста на настоящата томова поредица под думата "Метод" най-вече се има предвид приложените и проявени Добродетели и предписания, според учението на Учителя Беинса Дуно. Разбира се Месечината има връзка с пречистването, здравето, въображението, религиите, някои състояния, качества и др., които разглеждани под определен ъгъл са също свързани с Окултните методи. Отново в том II подбраните цитати са от всички беседи и лекции достигнали до нас (около 3890 на брой), както и от писма до учениците. Тематичните извадки из Словото на Учителя с общо заглавие "Свещени Методи" са цялостни и уникални към настоящия момент по своята всеобхватност, мащаб и структура. И така: „Слънцето и Луната застанаха в жилището си” (Авакум 3:11)
Captionless Image
Clear selection
Ако желаете повече бройки от "ЛУНАТА", моля посочете колко.
ОКУЛТНО ПЕЕНЕ И ГОВОРЕНЕ (том 3 от Свещени Методи)
Формат А4,. 228стр., цена: ДАРЕНИЕ (лв.), 1039 тематично подбрани цитата относно пеенето и гласът) 
Тук, в том 3, се намира основната теоретична база от цялостното Слово на Учителя за изучаване на пеенето и говора по нов начин. Нека този материал се превърне във вдъхновение и практика.
Прочитането на целите беседи по тази тема – тези, в които се говори основно за пеенето и говора, е допълнително и необходимо, тъй като настоящият труд представлява сборник с тематични извадки, а не с цели беседи.
Това конкретно (енциклопедично) изследване на темата за пеенето и говора (говоренето) в никакъв случай не изчерпва темата – прави я само по-достъпна и събрана на едно място. Няма как всички живи примери с пеене, свирене, говор да се представят в една книга, а също и всяка интонация, тембъра на Учителя, животът, който е вдъхвал на всяка песен или музикална темичка.
Всеки цитат е с доказан произход – навсякъде под самия цитат точно е посочено заглавието на беседата, както и датата на изнасянето ѝ. 
(Всеки може да провери достоверността на написаното.)
Да послужа, послужи, послужим
▬ ஃ ▬
Формат А4,. 228стр., цена: ДАРЕНИЕ (лв.), 1039 тематично подбрани цитата относно пеенето и гласът)
Тук, в том 3, се намира основната теоретична база от цялостното Слово на Учителя за изучаване на пеенето и говора по нов начин. Нека този материал се превърне във вдъхновение и практика.
Прочитането на целите беседи по тази тема – тези, в които се говори основно за пеенето и говора, е допълнително и необходимо, тъй като настоящият труд представлява сборник с тематични извадки, а не с цели беседи.
Това конкретно (енциклопедично) изследване на темата за пеенето и говора (говоренето) в никакъв случай не изчерпва темата – прави я само по-достъпна и събрана на едно място. Няма как всички живи примери с пеене, свирене, говор да се представят в една книга, а също и всяка интонация, тембъра на Учителя, животът, който е вдъхвал на всяка песен или музикална темичка.
Всеки цитат е с доказан произход – навсякъде под самия цитат точно е посочено заглавието на беседата, както и датата на изнасянето ѝ.
(Всеки може да провери достоверността на написаното.)
Да послужа, послужи, послужим
▬ ஃ ▬
Clear selection
Ако желаете повече бройки от "ОКУЛТНО ПЕЕНЕ И ГОВОРЕНЕ", моля посочете колко.
Книга: "ЗА БЪЛГАРИТЕ И БЪЛГАРИЯ" (част първа до 1926г.)

 248стр., цена: ДАРЕНИЕ (лв.), 300 тематично подбрани цитата до 1926г. 
Очаквайте втората част на книгата!
Учителя Беинса Дуно казва "ЗА БЪЛГАРИТѢ И БЪЛГАРИЯ":
"Разнесетѣ това Учение на народа – само така, а не по другъ начинъ всѣки народъ ще може да се издигне. 
… Какво означава думата българинъ? Тя е отъ древѣнъ произходъ. Коренътъ ѝ се крие въ дълбоката древность. Подъ българинъ разбирамъ човѣкъ, който търси Учителя си, намира Го и учи. Отъ гледището на Божествѣната филология това е значението на думата българинъ.
Ако ме разбирашъ – българинъ си; ако не ме разбирашъ, не си българинъ.
… Българинъ значи човѣкъ на Духа!
… Слѣдъ хиляда години България ще бѫде голѣма, ще разполага съ толкова земя, колкото не е прѣдполагала, ще я управлѣва единъ отъ най-добритѣ царе.
… Господъ Казва: „България ще бѫде Благословѣна!”. Времето ще покаже Истина ли говоря."
 *  *  *  *  *
Въ настоящия трудъ е сѫбрано, това което Учителя казва за Българитѣ и за България. 
Тази книга е разпредѣлена на две части, а това издание прѣдставя само половината (първата часть) отъ казаното по тази тема.
Всѣки цитатъ е съ доказанъ произходъ – навсякѫдѣ подъ самия цитатъ точно е посочено заглавието на бѣседата, както и датата на изнасянето ѝ. (Всѣки може да провѣри достовѣрностьта на написаното.)

"Братя и Сестри,
Майки и Бащи,
Приятели и странници,
Учители и ученици,
слуги и Господари, 
Вий Служители на Живота..." 
– Отворетѣ Сърцатаа си за Словото Божие 
и пийтѣ отъ Този Изворъ на Истината,
и бѫдетѣ като Него!
                                                                                 
                          Калин Кирилов (съставител)

248стр., цена: ДАРЕНИЕ (лв.), 300 тематично подбрани цитата до 1926г.
Очаквайте втората част на книгата!
Учителя Беинса Дуно казва "ЗА БЪЛГАРИТѢ И БЪЛГАРИЯ":
"Разнесетѣ това Учение на народа – само така, а не по другъ начинъ всѣки народъ ще може да се издигне.
… Какво означава думата българинъ? Тя е отъ древѣнъ произходъ. Коренътъ ѝ се крие въ дълбоката древность. Подъ българинъ разбирамъ човѣкъ, който търси Учителя си, намира Го и учи. Отъ гледището на Божествѣната филология това е значението на думата българинъ.
Ако ме разбирашъ – българинъ си; ако не ме разбирашъ, не си българинъ.
… Българинъ значи човѣкъ на Духа!
… Слѣдъ хиляда години България ще бѫде голѣма, ще разполага съ толкова земя, колкото не е прѣдполагала, ще я управлѣва единъ отъ най-добритѣ царе.
… Господъ Казва: „България ще бѫде Благословѣна!”. Времето ще покаже Истина ли говоря."
* * * * *
Въ настоящия трудъ е сѫбрано, това което Учителя казва за Българитѣ и за България.
Тази книга е разпредѣлена на две части, а това издание прѣдставя само половината (първата часть) отъ казаното по тази тема.
Всѣки цитатъ е съ доказанъ произходъ – навсякѫдѣ подъ самия цитатъ точно е посочено заглавието на бѣседата, както и датата на изнасянето ѝ. (Всѣки може да провѣри достовѣрностьта на написаното.)

"Братя и Сестри,
Майки и Бащи,
Приятели и странници,
Учители и ученици,
слуги и Господари,
Вий Служители на Живота..."
– Отворетѣ Сърцатаа си за Словото Божие
и пийтѣ отъ Този Изворъ на Истината,
и бѫдетѣ като Него!

Калин Кирилов (съставител)
Clear selection
Ако желаете повече бройки от книгата "За Българите и България" моля посочете колко.
Име Фамилия *
Град *
Телефон *
Адрес до ОФИС на ЕКОНТ или СПИДИ (без домашни адреси) *
e-mail
Съгласявам се с обработването на данните с цел получаване на исканите продукти. *
Данните ще се използват само по предназначение и няма да бъдат предоставяни на трети лица по никакъв начин, освен в случаите предвидени от Закона.
Required
Kоментари, препоръки, взаимопомощ...
Доброжелателните идеи, предложения и взаимопомощ от всякакъв характер са добре дошли.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy