Поръчка на книги от томове "СВЕЩЕНИ МЕТОДИ" и Духовна литература по Учителя Беинса Дуно
Тематичните извадки "СВЕЩЕНИ МЕТОДИ" са из цялостното Слово на Учителя Беинса Дуно - всички издадени около 3890бр., беседи и лекции.
Книгите от тази томова поредицата представляват некомерсиални издания и се разпространяват от съставителя на цени близки до разходната им себестойност.
За свободен достъп се намират в Онлайн сайта: www.изгрев.com
Средствата постъпили от разпространението се оползотворяват за печатането на следващи томове. Част от книгите се подаряват!
Фейсбук група СВЕЩЕНИ МЕТОДИ: https://www.facebook.com/groups/568506299966890/
* * * * *
Съставител: Калин Христов Кирилов
фейсбук: https://www.facebook.com/profile.php?id=100001962965753
при въпроси или предложения позванете на: 0889724129
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ВИДЕЛИНАТА НА СЛЪНЦЕТО - пълно издание - (изчерпан тираж) 2018г. том 1 от Свещени Методи
358 стр., 1340 пълни тематични цитата от всички беседи, както и 550 термини и понятия в Азбучен показалец. (цена: 4 лв.)
  В този тематичен сборник се разглежда темата за посрещането на Слънцето и Изгрева, като един от основните  Окултни методи в Школата на Учителя Беинса Дуно. Това издание може да се ползва, като справочник, учебно помагало и енциклопедия за Слънцето по Учителя. Тук присъстват всичките 1340 цитата в пълния си обем. Настоящото издание изгражда уникална картина на една нова Божествена наука – Науката за физическото, Духовното, и Божествено Слънце, както и Принципа, който стои над всичко това.
Captionless Image
Clear selection
ЛУНАТА - том 2 от Свещени Методи
(изчерпан тираж)
76 стр., 264 тематични цитата от всички беседи, както и 332 термини и понятия в Азбучен показалец.  (цена: 2 лв.)
  Сборника Луната е продължение/разширение и е необходима част от сборника "Виделината на Слънцето", а не е Метод в смисъла на понятието: "МЕТОД". В контекста на настоящата томова поредица под думата Метод най-вече се има предвид приложените и проявени Добродетели  и предписания, според учението на Учителя Беинса Дуно. Разбира се Месечината има връзка с пречистването, здравето, въображението, религиите, някои състояния, качества и др., които разглеждани под определен ъгъл са също свързани с Окултните методи. Отново в том 2 подбраните цитати са от всички беседи и лекции достигнали до нас (около 3890 на брой), както и от писма до учениците. Тематичните извадки из Словото на Учителя с общо заглавие "Свещени Методи" са цялостни и уникални към настоящия момент по своята всеобхватност, мащаб и структура. И така: „Слънцето и Луната застанаха в жилището си” (Авакум 3:11)
Captionless Image
Clear selection
ОКУЛТНО ПЕЕНЕ И ГОВОРЕНЕ (том 3 от Свещени Методи) изчерпан тираж
Формат: А4,. 228стр., 1039 тематично подбрани цитата от всички беседи на Учителя ,относно пеенето и гласът.
цена: 6 лв.
Тук, в том 3, се намира основната теоретична база от цялостното Слово на Учителя за изучаване на пеенето и говора по нов начин. Нека този материал се превърне във вдъхновение и практика.
Прочитането на целите беседи по тази тема – тези, в които се говори основно за пеенето и говора, е допълнително и необходимо, тъй като настоящият труд представлява сборник с тематични извадки, а не с цели беседи.
Това конкретно (енциклопедично) изследване на темата за пеенето и говора (говоренето) в никакъв случай не изчерпва темата – прави я само по-достъпна и събрана на едно място. Няма как всички живи примери с пеене, свирене, говор да се представят в една книга, а също и всяка интонация, тембъра на Учителя, животът, който е вдъхвал на всяка песен или музикална темичка.
Всеки цитат е с доказан произход – навсякъде под самия цитат точно е посочено заглавието на беседата, както и датата на изнасянето ѝ. 
(Всеки може да провери достоверността на написаното.)
Да послужа, послужи, послужим
▬ ஃ ▬
Формат: А4,. 228стр., 1039 тематично подбрани цитата от всички беседи на Учителя ,относно пеенето и гласът.
цена: 6 лв.
Тук, в том 3, се намира основната теоретична база от цялостното Слово на Учителя за изучаване на пеенето и говора по нов начин. Нека този материал се превърне във вдъхновение и практика.
Прочитането на целите беседи по тази тема – тези, в които се говори основно за пеенето и говора, е допълнително и необходимо, тъй като настоящият труд представлява сборник с тематични извадки, а не с цели беседи.
Това конкретно (енциклопедично) изследване на темата за пеенето и говора (говоренето) в никакъв случай не изчерпва темата – прави я само по-достъпна и събрана на едно място. Няма как всички живи примери с пеене, свирене, говор да се представят в една книга, а също и всяка интонация, тембъра на Учителя, животът, който е вдъхвал на всяка песен или музикална темичка.
Всеки цитат е с доказан произход – навсякъде под самия цитат точно е посочено заглавието на беседата, както и датата на изнасянето ѝ.
(Всеки може да провери достоверността на написаното.)
Да послужа, послужи, послужим
▬ ஃ ▬

"ПОСТ ПРЕЧИСТВАНЕ ЧИСТОТА"  - ТОМ 4 СВЕЩЕНИ МЕТОДИ  (в наличност)    
- 440 стр. и 1005 тематично подбрани цитати, както и Формули, Упражнения, Азбучен показалец. Номинална себестойност на общите разходи ~ 6 лв.
Clear selection
Ако желаете повече броя от "ПОСТ ПРЕЧИСТВАНЕ ЧИСТОТА", моля посочете колко:
Книга: "ЗА БЪЛГАРИТЕ И БЪЛГАРИЯ" - Част първа 
248 стр., 300 тематично подбрани цитата от беседите до 1926г.  Част Втора е издадена.

 248стр., себестойностна цена: 4лв.
 300 тематично подбрани цитата до 1926г. 
Учителя Беинса Дуно казва "ЗА БЪЛГАРИТѢ И БЪЛГАРИЯ":
"Разнесетѣ това Учение на народа – само така, а не по другъ начинъ всѣки народъ ще може да се издигне. 
… Какво означава думата българинъ? Тя е отъ древѣнъ произходъ. Коренътъ ѝ се крие въ дълбоката древность. Подъ българинъ разбирамъ човѣкъ, който търси Учителя си, намира Го и учи. Отъ гледището на Божествѣната филология това е значението на думата българинъ.
Ако ме разбирашъ – българинъ си; ако не ме разбирашъ, не си българинъ.
… Българинъ значи човѣкъ на Духа!
… Слѣдъ хиляда години България ще бѫде голѣма, ще разполага съ толкова земя, колкото не е прѣдполагала, ще я управлѣва единъ отъ най-добритѣ царе.
… Господъ Казва: „България ще бѫде Благословѣна!”. Времето ще покаже Истина ли говоря."
 *  *  *  *  *
Въ настоящия трудъ е сѫбрано, това което Учителя казва за Българитѣ и за България. 
Тази книга е разпредѣлена на две части, а това издание прѣдставя само половината (първата часть) отъ казаното по тази тема.
Всѣки цитатъ е съ доказанъ произходъ – навсякѫдѣ подъ самия цитатъ точно е посочено заглавието на бѣседата, както и датата на изнасянето ѝ. (Всѣки може да провѣри достовѣрностьта на написаното.)

"Братя и Сестри,
Майки и Бащи,
Приятели и странници,
Учители и ученици,
слуги и Господари, 
Вий Служители на Живота..." 
– Отворетѣ Сърцатаа си за Словото Божие 
и пийтѣ отъ Този Изворъ на Истината,
и бѫдетѣ като Него!
                                                                                 
                          Калин Кирилов (съставител)

248стр., себестойностна цена: 4лв.
300 тематично подбрани цитата до 1926г.
Учителя Беинса Дуно казва "ЗА БЪЛГАРИТѢ И БЪЛГАРИЯ":
"Разнесетѣ това Учение на народа – само така, а не по другъ начинъ всѣки народъ ще може да се издигне.
… Какво означава думата българинъ? Тя е отъ древѣнъ произходъ. Коренътъ ѝ се крие въ дълбоката древность. Подъ българинъ разбирамъ човѣкъ, който търси Учителя си, намира Го и учи. Отъ гледището на Божествѣната филология това е значението на думата българинъ.
Ако ме разбирашъ – българинъ си; ако не ме разбирашъ, не си българинъ.
… Българинъ значи човѣкъ на Духа!
… Слѣдъ хиляда години България ще бѫде голѣма, ще разполага съ толкова земя, колкото не е прѣдполагала, ще я управлѣва единъ отъ най-добритѣ царе.
… Господъ Казва: „България ще бѫде Благословѣна!”. Времето ще покаже Истина ли говоря."
* * * * *
Въ настоящия трудъ е сѫбрано, това което Учителя казва за Българитѣ и за България.
Тази книга е разпредѣлена на две части, а това издание прѣдставя само половината (първата часть) отъ казаното по тази тема.
Всѣки цитатъ е съ доказанъ произходъ – навсякѫдѣ подъ самия цитатъ точно е посочено заглавието на бѣседата, както и датата на изнасянето ѝ. (Всѣки може да провѣри достовѣрностьта на написаното.)

"Братя и Сестри,
Майки и Бащи,
Приятели и странници,
Учители и ученици,
слуги и Господари,
Вий Служители на Живота..."
– Отворетѣ Сърцатаа си за Словото Божие
и пийтѣ отъ Този Изворъ на Истината,
и бѫдетѣ като Него!

Калин Кирилов (съставител)
Колко броя от книгата "За българите и България" - Част първа желаете (1бр. 4лв.)
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy