PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC

(REGISTRATION FORM)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – CUNG ỨNG LAO ĐỘNG KỸ THUẬT

  SKILLED WORKERS SUPPLYING – TRAINING CENTRE (SSTC) Địa chỉ : Số 26 - Đường 2A - KCN Biên Hòa 2 - Đồng Nai. TEL: 061.8899330 - Fax : 061.8899139 Email :sstc@diza.vn - Web : sstc.edu.vn Hoặc diza.dongnai.gov.vn