Anmälan till handledning för distansundervisning i svenska, läsåret 2019/2020
Anmälan gäller för handledning, av en lärare från Svenska Skolföreningen, för distansutbildning i ämnet svenska via Sofia Distans eller Hermods Distansgymnasium. Anmälan till distansskolorna görs till skolorna direkt på deras respektive hemsida: www.sofiadistans.nu / www.hermods.se. Observera att skolorna har ett annat sista anmälningsdatum!

Endast en elev per anmälan.
Genom att klicka på tangenten "tab", på datorn, kommer du snabbare till nästa fråga.
Elevens förnamn *
Your answer
Elevens efternamn *
Your answer
Elevens födelsedatum *
Vänligen skriv: dag/månad/år ex: 23/01/2004
Your answer
Gatuadress *
Your answer
Postnummer *
Your answer
Ort *
Your answer
Ordinarie skola och ort, läsåret 2019/2020. *
(Vet du inte vilken skola barnet ska gå i ännu, skriv in ort)
Your answer
Årskurs läsåret 2019/2020 i den ordinarie skolan. *
Required
Vårdnadshavarens förnamn *
(Endast ett namn)
Your answer
Vårdnadshavarens efternamn *
(Endast ett namn)
Your answer
Vårdnadshavarens E-post *
(Endast en adress)
Your answer
E-post för faktura *
(Endast en adress)
Your answer
Telefon hem
(Endast ett nummer) Vänligen skriv följande: +41 xxx xx xx
Your answer
Mobiltelefon *
(Endast ett nummer) Vänligen skriv följande: +41 xxx xx xx
Your answer
Kontaktperson vid nödfall, namn och telefonnummer. *
Your answer
Handledningen avser: *
Dag, tid och ort bestäms tillsammans med din handledare.
Required
Övrig information eller önskemål om handledare.
Your answer
Eleven får fotograferas/filmas ex vid lucia och sommaravslutningen till Svenska Skolföreningens allmänna material (webb/nyhetsbrev/broschyr) *
(Namn förekommer ej tillsammans med bild).
Required
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Statlig subvention samt behörighet
Endast elever i kompletterande undervisning är berättigade till det statsbidrag som betalas ut till Svenska Skolföreningen.

För de regler som gäller statsbidrag till elever vid Sofia Distans och Hermods Distansgymnasium hänvisas till skolornas respektive hemsida. Om en distanselev är bidragsberättigad betalas detta ut till distansskolan och inte till Svenska Skolföreningen.

Anmälan / Avanmälan
Anmälan avser ett helt läsår och är bindande. Elever som har för avsikt att sluta handledning under läsårets gång måste avanmälas av vårdnadshavaren. Anmälan / avanmälan görs via hemsidan och skall ha inkommit till Svenska Skolföreningen senast den 30 april.

Avgift och syskonrabatt
Se Svenska Skolföreningens aktuella prislista på hemsidan, www.svenskaskolforeningen.ch. Förutom skolavgiften tillkommer en årlig medlemsavgift på 75 CHF per familj.
Inbetald skolavgift återbetalas ej!

Försäkringar
Det åligger elevens vårdnadshavare att ombesörja att giltig sjuk- och ansvarsförsäkring föreligger. Svenska Skolföreningen ansvarar inte för eventuell uppkommen person- eller sakskada i samband med undervisning eller annan aktivitet organiserad av Svenska Skolföreningen.

Ordningsregler
Svenska Skolföreningen ansvarar för eleven endast under lektionstid.

Det är viktigt att föräldrarna ansvarar för:
- att elevens frånvaro vid sjukdomsfall eller annat förhinder anmäls omgående till läraren.
- att eleven utför sitt hemarbete regelbundet.
- att eleven kommer regelbundet och i tid till undervisningen.
- transport till och från undervisningen (skolvägen).
Godkännande av Allmänna Bestämmelser *
Genom att svara "Ja" har du, som vårdnadshavare tagit del av informationen gällande svenskundervisning och accepterar villkoren under ALLMÄNNA BESTÄMMELSER och anmäler härmed ovanstående barn som elev vid Svenska Skolföreningen.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy