แบบลงเบียนจองวัคซีน Covid-19 (ทางเลือก) * สำหรับองค์กร / กลุ่มบุคคล
📌เรียนท่านผู้รับบริการทุกท่าน
👉 เนื่องจากมีผู้สนใจลงทะเบียน Moderna เป็นจำนวนมาก
และขณะนี้ทางโรงพยาบาลฯ ยังไม่ได้รับยืนยันจำนวนจัดสรรวัคซีนที่แน่นอนจากทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
ทางโรงพยาบาลฯ จึงขอปิดรับการลงทะเบียนจองวัคซีน
และหากได้รับทราบการจัดสรรวัคซีนที่แน่นอนแล้ว
ทางโรงพยาบาลฯ จะติดต่อกลับไปยังผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามลำดับ เพื่อยืนยันการจองและนัดชำระเงิน
👉 ทั้งนี้ เนื่องจากโรงพยาบาลมิได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง กรณีที่โรงพยาบาลอาจไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนไม่เพียงพอ ต่อจำนวนที่ผู้ที่สนใจลงทะเบียน หรืออาจล่าช้ากว่ากำหนด
ทางโรงพยาบาลฯ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 🙏
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy