แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
สำหรับรับรางวัล
ชื่อ-สกุล *
Your answer
เพศ *
ที่อยู่ *
Your answer
อีเมล์ *
Your answer
อายุ *
อาชีพ *
ระดับการศึกษา *
ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์
ด้านข้อมูล *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีชื่อหน่วยงาน/แหล่งข้อมูล
ภาษาเข้าใจง่าย กระชับ อธิบายชี้แจงข้อมูลได้ชัดเจน
ข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้อง
ข้อมูลที่นำเสนอครบถ้วนตรงกับความต้องการ
ด้านการใช้งาน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความรวดเร็วในการเข้าถึงหน้าเว็บเพจ
ใช้งานง่ายและสะดวกในการค้นหาข้อมูล
สามารถส่งข้อมูลติดต่อกลับได้
ด้านรูปแบบ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน และถูกต้อง
ภาพ สี และการออกแบบมีความเหมาะสม
ด้านการใช้ประโยชน์ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service