Ankieta dot. potrzeb szkoleniowych i innych form aktywizacji zawodowej
Szanowni Państwo
Przygotowujemy się do złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie, w związku z czym zwracamy się z prośbą o udział w ankiecie mającej na celu określenie zapotrzebowania na kursy/szkolenia i inne formy aktywizacji.
Zebrane informacje pozwolą nam na dostosowanie kierunków kursów/szkoleń i innych form aktywizacji do indywidualnych potrzeb osób zainteresowanych udziałem w projektach oraz potrzeb lokalnego rynku pracy.
Prosimy o uzupełnienie ankiety w szczególności osoby pozostające bez pracy.
Ankieta jest anonimowa.
1. Płeć *
2. Wiek *
3. Wykształcenie *
4. Czy jest Pan/Pani osobą niepełnosprawną? *
5. Jestem...... (prosimy zaznaczyć właściwe pozycje – możliwość wielokrotnego wyboru): *
Required
6. Czy jest Pan/Pani zainteresowany/-a podjęciem szkolenia zawodowego? *
7. Jeśli w pytaniu 6 wybrano odpowiedź NIE prosimy napisać dlaczego:
8. Jeśli w pytaniu 6 wybrano odpowiedź TAK prosimy o wskazanie jakimi szkoleniami/kursami jest Pan/Pani zainteresowana (możliwość wielokrotnego wyboru):
9. Dlaczego zdecydował/-a się Pan/Pani na wybranie tych właśnie szkoleń/kursów (jeśli dotyczy)?
10. Czy uczestniczył Pan / uczestniczyła Pani w jakichkolwiek szkoleniach/kursach? *
11. Prosimy zaznaczyć jakimi innymi formami aktywizacji jest Pan/Pani zainteresowany/-na (można zaznaczyć kilka odpowiedzi): *
Required
12. Jakie przeszkody Pana/Pani zdaniem nie pozwalają Panu/Pani podjąć/zmienić pracy (można zaznaczyć kilka odpowiedzi): *
Required
13. Jakie są wg Pana/Pani skutki związane z pozostawaniem bez pracy (można zaznaczyć kilka odpowiedzi): *
Required
14. Będąc osobą bezrobotną….. prosimy zaznaczyć jeżeli zgadza się Pan/Pani z następującymi twierdzeniami (można zaznaczyć kilka odpowiedzi): *
Required
15. Jak oceniasz stopień ważności podanych oczekiwań pracodawców wobec kandydatów do pracy?(0 – w ogóle nieważne, 5 – bardzo ważne) *
0
1
2
3
4
5
posiadane kwalifikacje i uprawnienia
posiadane wykształcenie
doświadczenie zawodowe
staż pracy
długość pozostawania bez zatrudnienia
referencje
dyspozycyjność
wiek
wygląd
sytuacja rodzinna
sposób autoprezentacji
długość okresu pozostawania bez pracy
16. Jak długo poszukuje Pani/Pani pracy (jeśli dotyczy):
Clear selection
17. Prosimy zaznaczyć jak ocenia Pan/Pani swoją motywację do zmiany w postaci podjęcia pracy / zmiany pracy (w skali od 0 do 10 gdzie 0 to całkowity brak motywacji, a 10 to bardzo duża motywacja): *
całkowity brak motywacji
bardzo duża motywacja
18. Czy chciałby Pan/chciałaby Pani uczestniczyć w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju”, który dawałby możliwość aktywizacji zawodowej, uczestnictwa w szkoleniu/kursie, pokazania w jaki sposób poruszać się po rynku pracy oraz szansę zatrudnienia? *
19. Inne uwagi i sugestie
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy