அகத்தியர் யோக ஞானதிறவுகோல் வகுப்பும் மூலகுரு மந்திர உபதேசமும்
அன்புடையீர்

உபதேசம் பெறுவதற்கு அதிக எண்ணிக்கையான அன்பர்கள் விண்ணப்பித்துள்ளமையினால் விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்வது நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

மீண்டும் 2017ம் ஆண்டு February முதலாம் திகதி முதல் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்பதை அறியத்தர விரும்புவதுடன் ஆர்வம் உள்ள அன்பர்கள் எமது சித்த வித்யா விஞ்ஞானம் தளத்தில் (http://yogicpsychology-research.blogspot.com/) அவ்வப்போது மேலதிக தகவல்களை அறிந்து கோள்ளலாம்.

This form was created using Google Forms. Create your own