แบบสอบถามจุลสารชีวเคมี
แบบสอบถามออนไลน์

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-96-4704 โทรสาร 055-96-4770 e-mail: kanchalak@nu.ac.th

ชื่อ-สกุล
Your answer
อายุ
Your answer
อาชีพ
Your answer
สถานที่ทำงาน
Your answer
สถานที่จัดส่งของรางวัล สำหรับผู้โชคดี
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
Your answer
E-mail
Your answer
ความพึงพอใจต่อจุลสาร 5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=ควรปรับปรุง
5
4
3
2
1
ความเป็นประโยชน์ของเนื้อหา
ความสวยงามของจุลสาร
ความเหมาะสมของขนาดรูปเล่ม/จำนวนหน้า
ความทันสมัยของเนื้อหา
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อจุลสาร
คอลัมน์ที่ท่านชอบ
Your answer
เนื้อหา/คอลัมน์ที่ท่านต้องการให้เพิ่มเติม
Your answer
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service