การลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารสำหรับคนไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ขอความร่วมมือชาวไทยที่พำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ลงทะเบียนข้อมูลคนไทย เพื่อประโยชน์ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารเร่งด่วนที่เป็นประโยชน์และติดต่อในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้โดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกและจะนำไปใช้ประโยชน์ในราชการเท่านั้น
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
คำนำหน้าชื่อ *
Required
ชื่อ ภาษาไทย *
นามสกุล ภาษาไทย *
ชื่อ ภาษาอังกฤษ *
นามสกุล ภาษาอังกฤษ *
วัน เดือน ปี เกิด
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านไทย
ท่านพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรหรือไอร์แลนด์ *
ที่อยู่ในสหราชอาณาจักรหรือไอร์แลนด์ *
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ *
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ในประเทศไทย (หากท่านไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ในประเทศไทย ขอให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์ของญาติพี่น้อง หรือบุคคลอื่น ๆ ที่อ้างอิงได้)
วัตถุประสงค์ในการเดินทางมายังสหราชอาณาจักรหรือไอร์แลนด์
อาชีพ
ประเภทหนังสือเดินทาง
สถานะการพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ 
ประเภทวีซ่ากรณีพำนักชั่วคราวในสหราชอาณาจักร
ประเภทวีซ่าในกรณีพำนักชั่วคราวในไอร์แลนด์ 
ข้าพเจ้ายินยอมให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารสำคัญที่เป็นประโยชน์จากสถานเอกอัครราชทูตฯ และติดต่อในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน และรับทราบว่าสถานเอกอัครราชทูตฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าไว้โดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกและนำไปใช้ประโยชน์ในราชการเท่านั้น
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy