แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ สพม.นศ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ *
2. กลุ่ม/หน่วยที่รับบริหาร *
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
Required
3. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริหาร *
5
4
3
2
1
การทักทายตอนรับ
การแต่งกาย
กิริยามารยาท
ความพร้อมในการให้บริการ
ความรวดเร็วในการให้บริการ
การแจ้งข้อมูลความก้าวหน้าของงาน
ความถูกต้องครบถ้วนของงานให้บริการ
การให้คำปรึกษาแนะนำ
สภาพแวดล้อมของสถานที่ให้บริการ
ความยืดหยุ่นในการให้บริการ
4. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช. Report Abuse