Total English Placement Test
Zapraszamy Cię do wypełnienia testu, który sprawdzi na jakim poziomie zaawansowania jest Twoja znajomość języka angielskiego.

Jeżeli masz za sobą nie więcej niż dwa lata nauki języka rozwiąż jedynie część A naszego testu

Jeżeli nauka trwała więcej niż dwa lata to prosimy o rozwiązanie tylko części B

Wynik otrzymasz na podany przez Ciebie adres e-mail.
Email address *
Imię i nazwisko *
Wiek/klasa *
Dzięki tej informacji będziemy wiedzieli do jakiej grupy wiekowej możemy Cię zapisać. Dorośli wystarczy że napiszą literkę "D"
Telefon *
Podaj, jeśli chcesz, abym skontaktowała się z Tobą telefonicznie w kwestii omówienia wyniku testu
Typ testu *
Zakreśl, którą część testu będziesz wypełniał
Pytania
PART A
Choose the best answer. Mark it with an X. If you do not know the answer, leave it blank.
1 _____ name is Robert.
1 point
Clear selection
2 They _____ from Spain.
1 point
Clear selection
3 _____ are you from?
1 point
Clear selection
4 What do you do? I’m _____ student.
1 point
Clear selection
5 Peter _____ at seven o’clock.
1 point
Clear selection
6 _____ you like this DVD?
1 point
Clear selection
7 We _____ live in a flat.
1 point
Clear selection
8 Wednesday, Thursday, Friday, _____
1 point
Clear selection
9 _____ he play tennis?
1 point
Clear selection
10 Have you _____ a car?
1 point
Clear selection
11 We don’t have _____ butter.
1 point
Clear selection
12 _____ some money here.
1 point
Clear selection
13 We _____ got a garage.
1 point
Clear selection
14 Those shoes are very _____ .
1 point
Clear selection
15 Have you got a pen? Yes, I _____ .
1 point
Clear selection
16 It is a busy, _____ city.
1 point
Clear selection
17 They _____ at home yesterday.
1 point
Clear selection
18 I _____ there for a long time.
1 point
Clear selection
19 He didn’t _____ glasses.
1 point
Clear selection
20 The restaurant was _____ busy.
1 point
Clear selection
21 Do you like the red _____ ?
1 point
Clear selection
22 He _____ to Brazil on business.
1 point
Clear selection
23 Yesterday was the _____ of April.
1 point
Clear selection
24 She’s got _____ hair.
1 point
Clear selection
25 I _____ play football at the weekend.
1 point
Clear selection
26 I _____ in an armchair at the moment.
1 point
Clear selection
27 My brother is older _____ me.
1 point
Clear selection
28 Their car is _____ biggest on the road.
1 point
Clear selection
29 It’s the _____ interesting of his films.
1 point
Clear selection
30 The phone’s ringing: _____ answer it.
1 point
Clear selection
31 Do you _____ classical or rock music?
1 point
Clear selection
32 He has _____ breakfast.
1 point
Clear selection
33 The _____ have seen it before.
1 point
Clear selection
34 I’ve never met an actor _____ .
1 point
Clear selection
35 _____ is very good exercise.
1 point
Clear selection
36 Have you _____ been on a winter sports holiday?
1 point
Clear selection
37 I can’t _____ another language.
1 point
Clear selection
38 They _____ pay for the tickets.
1 point
Clear selection
39 _____ old is their car?
1 point
Clear selection
40 Are you _____ for one or two weeks?
1 point
Clear selection
41 Stephen _____ to visit his parents.
1 point
Clear selection
42 I don’t _____ getting up early.
1 point
Clear selection
43 We _____ like to see the mountains.
1 point
Clear selection
44 They _____ ever check their emails.
1 point
Clear selection
45 They won’t come, _____ they?
1 point
Clear selection
46 He _____ know how to spell it.
1 point
Clear selection
47 Carla _____ to the radio all morning.
1 point
Clear selection
48 They _____ come to the cinema with us.
1 point
Clear selection
49 I like this song. _____ do I.
1 point
Clear selection
50 We _____ them at eight o’clock.
1 point
Clear selection
Part B
51 They are going _____ in America next month.
1 point
Clear selection
52 This is the cinema _____ we saw the film.
1 point
Clear selection
53 Have you ever _____ in a jazz band?
1 point
Clear selection
54 I’m _____ when I’m with you.
1 point
Clear selection
55 This is _____ than I thought.
1 point
Clear selection
56 Can you tell me the way _____ ?
1 point
Clear selection
57 Do you know what _____ ?
1 point
Clear selection
58 Were you _____ to open the door?
1 point
Clear selection
59 Everybody _____ wear a seat belt in the car.
1 point
Clear selection
60 Tom has lived in this town _____ three years.
1 point
Clear selection
61 We _____ work in that factory.
1 point
Clear selection
62 I think it _____ be sunny tomorrow.
1 point
Clear selection
63 He _____ like his brother.
1 point
Clear selection
64 _____ does your boyfriend look like?
1 point
Clear selection
65 I’ve got _____ many problems.
1 point
Clear selection
66 If we get up in time, _____ catch the train.
1 point
Clear selection
67 They _____ to go to France for a year.
1 point
Clear selection
68 I’m working _____ to pass my exam.
1 point
Clear selection
69 I’m writing _____ ask you to explain.
1 point
Clear selection
70 He said that most problems _____ by teenagers.
1 point
Clear selection
71 What _____ to do at the weekend?
1 point
Clear selection
72 Football _____ in most countries.
1 point
Clear selection
73 Who was _____ the door?
1 point
Clear selection
74 We _____ lunch when you telephoned.
1 point
Clear selection
75 Your work is _____ better.
1 point
Clear selection
76 She could play the piano _____ she could walk.
1 point
Clear selection
77 The train was cancelled, so we _____ .
1 point
Clear selection
78 The problem was _____ solved
1 point
Clear selection
79 It was a difficult journey, but I _____ get home.
1 point
Clear selection
80 We had not _____ heard the news.
1 point
Clear selection
81 We arrived at the station, but the bus _____ earlier.
1 point
Clear selection
82 We can _____ walk or go by car.
1 point
Clear selection
83 If I _____ enough money, I’d buy a new car.
1 point
Clear selection
84 It _____ correctly
1 point
Clear selection
85 The accident wouldn’t have happened, if you had been more _____
1 point
Clear selection
86 It _____ be possible some time in the future.
1 point
Clear selection
87 Schools then _____ having more children in the class
1 point
Clear selection
88 We _____ to go to work at six in the morning.
1 point
Clear selection
89 They _____ an old photograph of the place.
1 point
Clear selection
90 I _____ I had been able to meet her.
1 point
Clear selection
91 We’ll have taken our exams _____ this time next month.
1 point
Clear selection
92 I will do badly in my work, _____ try harder.
1 point
Clear selection
93 I _____ wasted my time when I was at university.
1 point
Clear selection
94 This is going to be my chance to _____ any difficulties.
1 point
Clear selection
95 It was difficult at first, but I soon got _____ it.
1 point
Clear selection
96 How did you manage to cook _____ a good meal?
1 point
Clear selection
97 The solution had been found, _____ we hadn’t realised it.
1 point
Clear selection
98 She _____ I had been doing for all that time.
1 point
Clear selection
99 They _____ heard us coming, we were making a lot of noise.
1 point
Clear selection
100 He _____ to help me with the decorating.
1 point
Clear selection
Dziękujemy!
A teraz wyślij test i spodziewaj się odpowiedzi na podany przez Ciebie adres e-mail.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy